Forskning om sociala medier

 

Christian Fuchs har skrivit boken Social Media – a critical introduction. Han resonerar som så att för att vi skall förstå sociala medier så måste vi först ställa oss frågan vad menas med social i sociala medier?. Det som författaren då påpekar är att utifrån sociologisk teori existerar olika concept angående begreppet social. En del menar att alla medier är sociala eftersom de utgör en del av samhället och en del innehåller olika aspekter av det sociala beroende på vilken teknologi vi använder. De som resonerar på det här sättet menar att om vi sitter ensamma framför datorn och skriver på ett dokument och inte är uppkopplade till internet så är dina handlingar sociala, detta beroende på att dina idéer som du skriver ut refererar till andra människors idéer och vad som händer i samhället.

Ett annat sätt att se på saken innebär att alla medier inte är sociala, och att sociala medier bara utgörs av de medier som erbjuder kommunikationsmöjligheter mellan människor och att det är tal om minst två olika människor. Utifrån detta sätt att resonera så är det inte socialt när man sitter ensam vid sin dator och skriver i en ordbehandlare. Kommunikation är således en grundläggande byggsten och så ser det ut i alla samhällen.

Kommunikation som återupprepas resultater enligt Fuchs (2014) i att det skapas en form av gemenskap, detta därför att det innehåller en känsla av tillhörighet eller vänskap. Den fjärde formen av social/socialisering handlar om samverkan / samarbete. I kollaborativt arbete kan det till exempel ingå att editera artiklar på Wikipedia eller att individer gemensamt jobbar på ett dokument på någon form av plattform. Det finns helt enkelt olika former av social, däribland information, kommunikation, gemenskap och samverkan.

Så, för att få djupare kunskaper om sociala medier så behövs det både någon form av social teori och social filosofi. Detta behövs för att vi skall få en ökad förståelse av termer som socialisering, media, samhälle, makt, demokrati, deltagande, kultur, arbetskraft, kommunikation, information, offentlig sfär, och privat sfär.

För att förstå sociala medier utifrån ett kritiskt förhållningssätt så måste vi bland annat ta del av olika former av socialisering på nätet utifrån kontexten samhället.

Det som gör Facebook distinkt i relation till andra plattformar är att där har de integrerat olika typer av media, information, kommunikationsmöjligheter och kommunikationsteknologier däribland webbsidor, webmail, digitala bilder, digitala videos, diskussionsgrupper, gästböcker, listor för att kunna connecta och olika former av sökverktyg.

Så, för att förstå sociala medier så krävs det att vi ställer olika teoretiska frågor (Fuchs.2014:1-6).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: