Småföretagarna spelar stor roll för stadens utveckling

 

Viveca Ax:son Johnson skriver om småföretagens roll för stadens utveckling. Det som hon särskilt trycker på är egenföretagare som arbetar i sin egen butik, och att de spelar en viktig social roll, och denna roll är viktigare än en anställd i en butikskedja. Att det är så här beror på att egenföretagare som jobbar i sin egen butik känner folk som bor i fastigheter och i närområdet, vilket fungerar som en länk som kan koppla samman människor, samtidigt som han eller hon fungerar som ett ombud för de lokala företagarna.

Hon påpekar att i storstaden San Francisco så hotades småföretagens existens på grund av framväxande shoppingcentra utanför storstäderna. När priserna gick upp så trängdes småföretagen ut av stora kedjebutiker. Det medförde att stadselar förlorade sin tidigare prägel av småföretagande. I San Francisco insåg beslutsfattarna hur viktiga dessa småföretag är för staden, och därför användes lokala bestämmelser för att skydda dessa viktiga småföretag, och det innebär att det råder ett etableringsstopp för kedjor/storföretag i city, vilket kallas för formula retail. Det handlar om att bland annat bevara det mångkulturella företagandet i staden, vilket visar sig vara väldigt attraktivt både för etableringsmarknaden (småföretag) och på bostadsmarknaden.

American Express har låtit undersöka sambandet mellan småföretagande och fastighetsvärden i 15 olika amerikanska delstater. Vad deras rapport visar på är att de stadsdelar som har många småföretag däribland småbutiker så har fastighetsvärdena ökat 50 % mer än genomsnittet. Helt enkelt finns det en stark korrelation mellan mångkulturella småföretag och ekonomiska värden (Ax:son Johnson.2013:280-281).

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: