Evolutionsteori – Gener och generositet

Jonathan Haidt lyfter fram något mycket intressant i boken “The Righteous Mind”. Det han tar upp är att evolutionsteoretiker ofta talar om gener som “egoistiska” och att dessa baka kan påverka djur att göra saker som skulle sprida dessa gener. Men en av de viktigaste insikterna som utgör grunden till “moral” är att de så kallade egoistiska generna kan leda till att dessa varelser blir generösa så länge de tillämpar en selektiv generositet. En av de ledande teoretikerna inom området är Robert Trivers so år 1971 publicerade sin teori om “reciprocal altruism”. Det som framkommer i denna teori är att evolution kan skapa altruister av varelser där individer kunde komma ihåg tidigare interaktioner med andra individer, och där de kunde begränsa sin “vänlighet” till de som förväntas återgälda denna favör. Robert Trivers påpekar i sin teori att människan utvecklar moraliska känslor som leder till att vi agerar på ett speciellt sätt. I detta ingår bland annat att vi är trevliga när vi för första gången möter andra människor, och att vi efter det blir vi selektiva. Det innebär bland annat att vi samarbetar med de som är vänliga mot oss och vi avstår och väljer bort de som kom att utnyttja oss (Haidt.2012:158-159).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: