Archive for May, 2014

De sociala mediernas utveckling!

May 31, 2014

Jenn Elias skriver om “Evolution of Social Media”. Hon resonerar som så att sociala medier och nätverkssajter har kommit att ersätta tidigare traditionell kommunikation i form av brev och telefonsamtal.

Världen utvecklas i mycket snabb takt, och när Internet och E-post etablerades så ansågs det av vissa som att e-post inte gav en tillräckligt snabb återkoppling. Det här medförde tillslut att America Online (AOL) år 1995 skapade instant messaging. På det här sättet kunde användaren se vilka av ens vänner/kontakter som är online samtidigt.

Samma person som skapade Instant messenger, nämligen Jonathan Abrams hade en helt annan idé, och år 2002 så skapade och lanserade han nätverkssajten Friendster. Chris DeWolf och Tom Anderson såg helt plötsligt att det finns en potential i sociala nätverkssajter. Resultatet blev att de år 2003 skapade och etablerade sajten MySpace. På bara två år så ökade antalet medlemmar på MySpace från två miljoner till åttio miljoner. Sajten ökade i popularitet enda fram till år 2008, då det började ske en inbromsning.

Redan år 2005 så skapade Mark Zuckerberg Facebook. Facebook blev snabbt mycket populärt bland en del studenter på vissa utvalda college. Hela 85% av studenterna på dessa college kom att ansluta sig till Facebook, varav hela 60% loggade in dagligen.

Samma år, nämligen 2005 så skapades en helt annan typ av plattform där det gick att ladda upp och dela videoklipp. Sajten fick namnet Youtube. Skaparna bakom denna sajt var Chad Hurley, Steve Chen och Jawed Karim.

I mars 2006 kom nästa steg i utvecklingen av sociala medier. Då Jack Dorsey lanserade microbloggen Twitter (Elias.2012:7-11).

Advertisements

Att våga se hela människan!.

May 31, 2014

Vi talar och läser ofta om hur psykisk ohälsa har fått breda ut sig i samhället. För att råda bot på detta så behöver vi låta människor få komma till sin rätt, få nyttja sina talanger och kunskaper på ett sätt så att de själva och deras familjer mår bra.

Vi måste därmed skapa arbetsmiljöer där vi ser hela människan, och där vi har chefer och mellanchefer som uppmuntrar och berömmer sina medarbetare. Människor mår faktiskt bättre när de får arbeta med det som de älskar och som de har talang för.

Kanske handlar det också om att hitta nya affärsmodeller som gör att människor kommer till sin rätt, då arbetslivet hela tiden förändras i snabb takt. Vissa tycker om att jobba för andra, och sedan finns det de som trivs bäst med att vara sin egen chef.

Så för att fler skall få möjlighet att må bra, stimuleras och utvecklas så handlar det om att “se hela människan” istället för att som tidigare fastna i ett bristfokus. Allt har sin grund i vår människosyn och hur vi därmed bemöter och behandlar varandra som medmänniskor.

Därför är det dags att lämna “bristfokus” som hittills styrt arbetsmarknaden med hjärnhand och istället börja att rekrytera smartare.

 

IMG_1013

Livsstil och företagsamhet

May 31, 2014

Scott Fox har skrivit den mycket inspirerande boken “Click millionaires”. Då kanske ni undrar vad är en “click millionaire”?

Det kan förklaras som så att en click millionaire använder sig av webbsidor, e-handel, digital publicering och sociala medier för att bygga en affärsverksamhet som baserar sig på individens livsstil. Där delas idéer och produkter med världen och det gör individen baserat på sitt eget schema och på sina egna villkor.

En click millionaire kräver inte en mångmiljon dollar business. Istället mäts framgång på hur individen använder den senaste digitala teknologin för att bedriva e-handel och marknadsföring. På det sättet byggs och utvecklas en nätbaserad affärsverksamhet som ger vinst, men som aldrig kompromissar när det gäller att hålla fast vid det etiska principerna. Detta för att förbättra individens livsstil, men även livsstilen för de som finns omkring oss.

 

Malmö 5

 

För att bli en click millionaire så uppmanr Scott Fox oss att:

1. Förändra vårt tänkande och fokusera på vårt mål att leva ett bättre liv

2. Det handlar om att göra en re-design av sitt liv och vad man värderar. Det kan handla om att sätta familjens bästa i första hand istället för att jobba sena kväller baserat på din chefs schema

3. Förändra hur du arbetar så att ditt bankkonto vinner på det istället för att
du betalar för din arbetsgivares nya bilar och semestrar
Din framgång handlar inte bara om pengar utan det handlar minst lika mycket  om att investera tid i det som du verkligen tycker om att jobba med, vilket samtidigt gynnar din egen livsstil.

(Fox.2012:15-18).

 

Digital nomad – vad krävs?

May 30, 2014

IMG_0533

Natalie Sisson har skrivit den inspirerande boken “The Suitcase Entrepreneur” och där påpekar hon att det som krävs för att bli en digital nomad är till en början en laptop eller en smartphone, en Internetuppkoppling, en hållbar affärsidé och rätt mindset.

Din laptop kan du se som ditt portabla kontor, och allt du behöver skapa, connecta och kommunicera kan göras genom ett par knapptryck. Mjukvara, folders, och olika verktyg online kommer att förvandla din laptop till en virtuell business. Natali Sisson rekommenderar Asus Zenbook UX21 när det handlar om att införskaffa en laptop, och den rankas precis bakom Mac book Air när det gäller pris, och vad du får för dina pengar.

En fungerande Internetuppkoppling blir allt viktigare, och inget är mer frustrerande än att inte kunna ansluta sig till resten av världen. Det råd Natalie Sisson ger är att du inte skall förvänta dig att ha en Internetanslutning vid en på förhand bestämd tid.

Vilken typ av business/affärsverksamhet som du vill skapa och som passar din livsstil, handlar i mångt och mycket om hur du vill att ditt liv ska se ut. Viktiga saker att tänka på kan handla om hur många timmar du vill arbeta, om du bara vill jobba online, eller om du föredrar att jobba med människor face-to-face.

För att lyckas med affärer som en digital nomad så behöver du ha talang för det här, eller relevanta färdigheter för att kunna tjäna pengar medan du är på resande fot. Här spelar det stor roll hur du som soloföretagare paketerar din produkt eller tjänst. Produkterna eller tjänsterna kan vara både fysiska och digitala. Dina tjänster kan vara konsulttjänster, coaching, att lära ut, personlig träning, utveckling, skrivande, PR-verksamhet, finans osv.

Att ha rätt mindset kan ta dig vart som helst och när som helst. Många har problem med att släppa taget om vad de bör göra baserat på vad samhället dikterar. Detta därför att det är så vanligt att samhället ställer krav på dig att du skall ha ett häftigt kontor, ett hus, en fin bil, bostadslån och allt vad det innebär. Livet handlar enligt denna logik om att du skall jobba häcken av dig för att tjäna pengar så du kan spendera pengarna för att på så vis skaffa dig ännu mera saker.

Rätt mindset handlar bland annat om om att befria dig själv från fysiska ägodelar och att skapa utrymme i vardagslivet. Lika mycket handlar det om att göra sig av med överskottsbagage som du inte behöver. Ett liv i frihet är helt enkelt det ultimata livet. Tänk dig själv att du helt plötsligt ser livet från ett helt annat perspektiv, och att tidigare begränsningar har undanröjts, och på det sättet har du gett dig helt nya möjligheter där teknologi, virtuella medarbetare och billigare resor öppnar uppp en helt ny värld för dig (Sisson.2013:33-39).

Tips om interaktion i ett virtuellt team

May 29, 2014

 

Interaktionen inom teamet är en av de viktigaste bitarna för att teamet skall nå framgång. Lika viktigt är det givetvis med personkemin.

Ett bra sätt att starta upp interaktionen är att den som leder teamet ordnar ett tillfälle där teamets medlemmar får möjlighet att träffas. På det här sättet så blir varje person mer än bara en e-postadress.

Det är också utmärkt om ledaren eller ledningen uppmuntrar medlemmarna i teamet att chatta med varandra, antingen via chat eller e-post.

Något annat som har visat sig vara mycket viktigt är att ha regelbundna möten, och det behöver inte vara varje vecka utan det kan räcka med någon gång i månaden. Samtidigt är det viktigt att teamets medlemmar pratar med varandra enskild mellan de månatliga mötena.

Dessutom rekommenderar Chris Ducker att arbetsgivaren/uppdragsgivaren sätter upp ett socialt nätverk som bara omfattar ens virtuella medarbetare. Det kan göras i form av en privat Facebookgrupp, en LinkedIn grupp, ett Google Community, Yammer, Ning eller att använda BuddyPress som erbjuder en möjligheten att skapa ett socialt nätverk baserat på plattformen WordPress (Ducker.2014:185-188).

Att anlita virtuella medarbetare – outsourcing eller inte?

May 28, 2014

Chris Ducker som skrivit boken “Virtual Freedom – How to work with virtual staff to buy more time, become more productive, and build your dream business“, tar upp frågan om outsourcing eller att satsa lokalt vid rekrytering av virtuella medarbetare.

Vilka är då fördelarna med att hålla sig på hemmaplan?. En stor fördel enligt Chris Ducker är att arbetsgivaren och uppdragstagaren befinner sig inom samma tidszon. En annan viktig fråga att ställa sig är vilken är min marknad och publik för tillfället.

Det kan då vara en fördel att anlita lokal personal som förstår den lokala kulturen och som kan det lokala språket. Det kan ju också vara som så att du redan har en eller flera virtuella medarbetare och att du trivs väldigt bra med dem, och då finns det ju ingen anledning att anlita någon från utlandet.

Dessutom är det viktigt att de uppdragstagare som du anlitar förstår sig på dina kunder. Så, då är det extraviktigt att uppdragstagare och kunder talar samma språk.

Dessutom har det visat sig att outsourcing inte passar alla företag. När ett företag eller en företagare överväger outsourcing så finns det ett par frågor som han eller hon bör ställa sig, nämligen:

1. Kommer det här beslutet att påverka min relation till publiken och kunderna?

2. Är beslutet motiverat utifrån kostnaderna eller är det baserat på de resultat som jag vill uppnå?

Ett problem med outsourcing är att det direkt eller indirekt kan påverka din support till kunderna (Ducker.2014:133-141).

Så här kan ditt företag minska risken att rekrytera fel!

May 27, 2014

Att rekrytera är inte alltid så enkelt, och med jämna mellanrum så kommer det fram diskussioner om risken för felrekryteringar. Så, vad är det då som behöver förbättras för att undvika dessa risker.

Det handlar om att ledningen och de som har ansvaret för rekryteringarna planerar noga, och att de vet vad företaget behöver. Redan från början måste den arbetsgivare som vill rekrytera fundera igenom följande viktiga punkter:
(1) vilka kunskaper, färdigheter, kvalifikationer och erfarenheter är centrala för att en nyanställd skall klara av att utföra arbetsuppgifterna?,

(2) vilka attribut måste en nyanställd ha för att passa in i organisationen?,

(3) är det så att några av era kriterier exkluderar någon eller några grupper av sökande och därmed riskerar att kränka existerande MR-regler?,
(4) är kriterierna i annonsen specifika, mätbara och jobbrelaterade?.

En annan central byggsten i grundarbetet handlar om att välja metod/metoder för sina rekryteringar. Det handlar bland annat om att bedöma var företaget har störst chans att hitta den perfekta kandidaten. Det kan dels handla om att titta på de kandidater som finns i ens nätverk eller bland kontakters kontakter på LinkedIn. Men, det kan även handla om att titta på nyutexaminerade från olika universitet och college, eller bland olika icke-vinstdrivande organisationer, eller bland volontärer som ni kanske haft något samarbete med.

En av de första frågorna som de ansvariga rekryterarna bör ställa sig är behövs verkligen den här positionen?. Nästa steg kan vara att tänka kring vilka människor som varit framgångsrika i just den här rollen, och om det finns möjligheter så prata med dessa människor om vad de gillade respektive ogillade med den här rollen. Sedan är det dags att fundera över vilken typ av människor som skulle kunna tänkas passa in i er miljö, behövs en person som är lagspelare, eller en person som är bra på att arbeta för sig själv, eller behövs det en person som är bra på att arbeta med besvärliga människor.

Efter detta så blir det dags för företaget att fastställa vilka färdigheter som är absolut nödvändiga hos den eller de personer som företaget har för avsikt att rekrytera.

Att rekrytera medarbetare till ett företag handlar ju dels om att hitta rätt kompetens, rätt färdigheter, men det handlar ju också om att en person skall fylla en roll på en arbetsplats.

Därför är det viktigt att som en del av det grundläggande arbetet följa de personer som företaget vill rekrytera i sin vardag och hur han eller hon fungerar tillsammans med andra. Personkemin är viktigare än vad vi tror.

Rätt person till rätt roll är långt ifrån enkelt alla gånger. För, alla passar inte för alla roller. Det värsta som kan hända är att det blir helt fel, och att en person som börjar gnälla och visa missnöje över sin situation skapar en dålig stämning på arbetsplatsen.

Så, när ett företag rekryterar en ny medarbetare så är det viktigt att tidigt påbörja en dialog för att bilda sig en uppfattning om personen skulle passa in för just den roll som företaget har tänkt sig. Att personen som företaget har för avsikt att rekrytera har rätt attityd är centralt, för då blir det enklare att utbilda honom eller henne internt på företaget istället för att rekrytera någon som har exakt rätt kunskaper, men som istället har fel attityd.

Men, något som är extremt viktigt för företaget är att attrahera rätt personer, och här behöver företagen ofta se över den praxis som styr över hur de lyckas behålla nyckelpersoner, att de erbjuder rätt motivation till anställda så de känner sig delaktiga i verksamheten. Lika viktigt är det att chefer och mellanchefer vågar delegera ansvaret, så att de anställda känner att de har ledningens förtroende.

Slutligen så är det viktigt att medarbetarna erbjuds möjligheter att lära sig nya saker och därmed växa som människor. Som företagare vill du ju ha anställda som talar gott om ditt företag eller din organisation, och varför människor skall välja att jobba just där. Så, det vill trycka lite extra på är att hitta rätt kandidat för jobbet och att personen har rätt attityd för att passa in på den tilltänkta arbetsplatsen.

Mikael Drakenberg
Statsvetare och juridikstudent

Utbildning i sociala medier och digitalt företagande!

May 27, 2014

Det som vi har kunnat se och konstatera under de senaste åren är att de sociala medierna växer så det knakar.

Facebook fick snabbt ett enormt genomslag och är idag den största plattformen. Efter detta har utvecklingen gått med en rasande takt, och idag talar alla om Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Orkut och många fler.

Vad som är tydligt är att utbildning i sociala medier inte riktigt hängt med, utan det behövs utbildning i sociala medier bland annat för arbetssökande. Det kan handla om både äldre och yngre arbetssökande. Vad vi dock vet är att ungdomar har en tendens att vara bättre på att ta till sig av den teknologiska utvecklingen. De som växt upp på 1990-talet och framåt har ju växt upp med datorn och Internet som en naturlig del av sitt liv.

De av oss som däremot är födda i början av 1970-talet växte upp under en helt annan tid. Då var det mer naturligt att vara ute och umgås med sina kompisar ute i verkligheten, och i samband med olika fritidsaktiviteter.

Dagens ungdomar är så vana vid datorn, internet, sociala medier, chat, irq och många andra alternativ. De sitter där framför datorn istället för att vara mer fysiskt aktiva ute i verkligheten. En del forskare har hänvisat till att detta är en av orsakerna till att alltfler barn är överviktiga idag.

Det finns både en framsida och en baksida med datorn och Internet. Nu kan människor kommunicera och nätverka över lands- och kontinentgränser utan några större problem. För oss som är födda i början av 1970-talet så är sociala medier ett relativt nytt fenomen och verktyg. Vi har fått lära oss längs vägen då alltfler idag är uppkopplade via datorn eller sin smartphone.

Alltmer av tjänsterna flyttat ut på nätet, och bland annat erbjuder numera bankerna Internetbank istället för att kunderna skall köa inne på något fysiskt bankkontor. Vissa banker tar betalt för denna tjänst medan andra inte gör det.

Numera så har nästan alla företag och myndigheter en egen hemsida, eller till och med flera hemsidor, därför att den som inte syns finns inte.

Därför blir det allt viktigare med att bygga och etablera sitt varumärke på nätet och i de sociala medierna. Även detta är något som det behövs utbildning i för de som är ovana vid denna nya ordning.

För arbetssökande blir det därför extraviktigt att bygga och etablera sitt personliga varumärke för att fånga arbetsgivarnas intresse. Utan ett starkt personligt varumärke blir det mycket svårt att marknadsföra sig i den digitala verkligheten.

Hela arbetslivet håller på att förändras i grunden, och det blir väldigt tydligt i den nya bok om det ditigala arbetslivet som skrivits av min vän Cathrin Frisemo.

Tittar vi utomlands så talas det redan om virtuella medarbetare, och att det här spelar roll för att ge en virtuell frihet åt de som är småföretagare. Att hitta rätt virtuella medarbetare och att erbjuda dem rätt träning är centralt för företagets fortsatta framgångar på marknaden. Det är något som tas upp ingående i den nya boken “Virtual Freedom – How to work with virtual staff to buy more time, become more productive, and build your dream business”, som skrivits av Chris Ducker.

En annan utveckling vi nu ser på grund av den snabba teknologiska utvecklingen är att fler väljer att bli digitala nomader, vilket innebär att de jobbar ifrån någon plats som de själva väljer. Det kan i princip vara var som helst i hela världen bara det finns en stabil internetuppkoppling. En som lever detta liv och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter är Anna Åberg. Det finns också två mycket intressanta böcker om det här, nämligen “The Suitcase Entrepreneur” skriven av Natalie Sisson. Den andra boken är “Click millionaires” skriven av Scott Fox.

Så, det behövs en omfattande utbildning i hur du som individ kan använda de olika verktyg som den teknologiska utvecklingen innebär. Kunskaper om hur du sätter upp din egen säljande hemsida för att locka kunder och presentera dina produkter och tjänster. En hemsida kan idag byggas och utvecklas rätt så enkelt med hjälp av verktyget WordPress.

Så, världen har på bara 10-15 år kommit att förändras i mycket snabb takt. Gränser och hinder rivs ner och Internet öppnar upp för helt nya möjligheter att mötas och att driva företag som kan göra affärer över landsgränser. Därför behövs det också nya och uppdaterade kunskaper om hur du bedriver ett framgångsrikt nätbaserat företag.

De mest populära Twitterprofilerna

May 26, 2014

Justin Bieber    35.2 miljoner följare

Lady Gaga         34.6 miljoner följare

Katy Perry          33,0 miljoner följare

Rihanna              28,6 miljoner följare

Barack Obama     27,8 miljoner följare

Taylor Swift          24,5 miljoner följare

Britney Spears      24,3 miljoner följare

Youtube                 24,0 miljoner följare

Shakira                    19,9 miljoner följare

Kim Kardashian     17,4 miljoner följare

Michael Moore         1,5 miljoner följare

Noam Chomsky                 87,901 följare

Occupy Wall Street       177,549 följanre

Occupy London                 38,056 följare

(Fuchs.2014:101)

Writing about the world and social media

May 26, 2014

Because i want to reach out to other parts of the world, i have decided to write more texts in English. I believe that its important to reach out across borders, and to work together with other people.

So, this is the first little text about the world here on my blog, and i want to offer a short background about what is going on and what has happened earlier in different parts of the world.

First, letś start from the beginning. The world has changed a lot since the end of the cold war. The big thing is globalization, and the new freedom many are experiencing.

We have a European Union with 27 different countries from northern and southern Europe, and some countries from Eastern Europe. Many of these countries have moved away from socialism and communism towards a more democratic way of life.

The Baltic countries are no longer part of the Soviet system, and are now part of the European Union. Some of them have joined Nato.

The region of the world which is most unstable is the Middle East. Many countries in the Middle East are ruled by dictators or non-elected kings.

The biggest threat in the Middle East is militant Islamists, better known as Jihadists.

Another serious hot-spot is Afghanistan with a government in Kabul, but with many different people trying to grab power in different parts of Afghanistan.

In Afghanistan there is serious problems with different so called warlords, and the Taliban. Then we have the other problem, which is Al Qaida fighters moving back and forth over the border between Afghanistan and Pakistan.
Africa is also a world hot-spot now and then. South Africa is the most stable country in Africa, because of the change from Apartheid to Democracy when Nelson Mandela was elected President after serving many years in prison.

In other parts of Africa we tend to see different ethnic and religious conflicts, and a lot of violence and killings. One of the worst examples is the armed conflict in Rwanda back in the 1990:s between hutus and tutsis.