Ett mänskligare och framgångsrikare arbetsliv

 

Eva Nordmark har skrivit ett spännande kapitel om arbetslivet i den nya boken Framtidsutmaningar – Det nya Sverige. En sak som hon påpekar direkt i början av sitt kapitel är att människors hälsa och välmående påverkar hur individen presterar på jobbet. Därför anser hon att arbetsgivarnas konkurrenskraft och kvalitet förbättras när de satsar på ett mänskligare och framgångsrikare arbetsliv.

Tittar vi historiskt på arbetslivet och arbetsmarknadens utveckling så visar både verkligheten och den officiella statistiken på att jobb försvinner samtidigt som det skapas nya jobb inom andra sektorer. Enligt SCB:s statistik så handlar det om att det tillkommer respektive försvinner närmare 400.000 jobb varje år. I samband med krisen på 1990-talet så visar det sig att även då förekom det en jobbtillväxt på ungefär 300.000 jobb, även om det försvann mer jobb än vad det skapades nya.

De jobb som försvinner handlar ofta om enklare jobb som kräver mindre kunskap och kompetens. Samtidigt visar det sig att de nya jobb som växer fram ofta kräver högre utbildning, och det handlar då ofta om så kallade kunskapsintensiva branscher.

Var är det då de nya jobben växer fram, jo enligt Eva Nordmark så handlar det i första hand om jobb som växer fram i olika småföretag med mindre än 50 anställda, och det är en trend som vi har kunnat konstatera under de senaste 20 åren.

Enligt tillgänglig officiell statistik så finns det enligt Eva Nordmark ungefär 350.000 företagare i Sverige, och de allra flesta av dessa företag saknar anställda. Det handlar alltså många gånger om egenföretagare. Dessutom visar det sig att ungefär 400.000 personer väljer att kombinera företagande med att vara anställd.

En annan utveckling som vi kan skåda i Sverige och i vår omvärld är att konkurrensen blir allt tuffare, och därför är arbetsgivarna måna om att undvika onödiga risker. Därför blir rekryteringsprocesserna allt viktigare, eftersom arbetsgivarna är noga med att hitta rätt person direkt eftersom en felrekrytering kan kosta företaget stora summor pengar.

Varje år sedan 2007 så har SCB på uppdrag av TCO kommit att ställa frågor till olika typer av arbetsgivare om deras benägenhet att anställa människor ur olika kategorier. Då visar det sig att hela 65% visar sig vara negativa till att anställa någon som varit långtidssjukskriven. Bryter vi ner det här på offentlig respektive privat sektor, så visar det sig att inom den privata sektorn är 71% negativa och inom den offentliga sektorn är siffran 50%. Sedan visar det sig att det finns attitydskillnader beroende på hur många anställda det finns inom verksamheterna. De med mer än 100 anställda har en något mildare attityd än de med mindre än 100 anställda.

Ett sätt att undvika onödiga risker och samtidigt uppnå flexibilitet inom företagen är att använda sig av kortare visstidsanställningar. I dagsläget är hela 15 % av anställningarna i Sverige så kallade visstidsanställningar. Det är i första hand unga kvinnor som dominerar bland de med tillfälliga visstidsanställningar, och tittar vi på ålder så dominerar visstidsanställningar inom gruppen 20-24 år. I åldersgruppen 25-34 år så är det en femtedel som utgörs av visstidsanställningar.

För att arbetsmarknaden men även ekonomin skall fungera så kommer fler inom arbetskraften att behöva mer utbildning eller någon form av kompetensutveckling. Det som särskilt påpekas är behovet av rätt utbildning. När arbetslösheten har ökat så går det samtidigt att konstatera att rekryteringsproblemen har förvärrats.

Dessutom kan vi inte längre räkna med att den utbildning som individen investerar i när han / hon är 20-25 år kommer att räcka, och att det därför behöver utvecklas nya finansieringsmöjligheter för att kunna kompetensutveckla sig senare i livet (Nordmark.2013:141-149).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: