Välfärden och arbetsmarknaden

 

Nationalekonomen Klas Eklund har i den nya boken Framtidsutmaningar – Det nya Sverige ett litet kapitel som han kallar för Mer dynamik, fler entreprenörer och fler jobb. En sak som han påpekar är att under de senaste decennierna så har det kommit att etableras en trend som medför att varor av olika slag blir billigare samtidigt som tjänster, däribland inom välfärden blir dyrare.

Vad är då orsaken till det här? Jo, en orsak är att det har visat sig var mycket svårt att öka produktiviteten inom tjänstesektorn eftersom det där inte går att mekanisera och automatisera på samma sätt som inom industrin. Som exempel nämner Klas Eklund att inom industrin så har datorer och robotar kommit att ersätta mycket av den tidigare arbetskraften, men att sjuksköterskor inom vården inte kan ersättas av maskiner eller robotar. Det som dock är möjligt att göra är att effektivisera själva administrationen. För, det har visat sig att med en långsammare produktivitetstillväxt så medför det mer personal inom tjänstesektorn och det har i sin tur medfört högre lönekostnader.

Utifrån att världen förändras och globaliseringen snurrar på allt snabbare så drar Klas Eklund den slutsatsen att arbetsmarknaden i Sverige måste satsa på att i första hand utveckla lokala tjänster som inte är så lätta att bara flytta på. Dessutom påpekar han att det finns ett behov av fler enkla jobb inom omsorgen för att på så sätt minska utflyttningen av jobb, vilket samtidigt skulle kunna bidra till att kostnaderna sänks inom välfärdssystemen.

Vad gäller förändringarna på arbetsmarknaden så påpekar författaren att det har kommit att ske en höjning av trösklarna in till arbetsmarknaden och att många av de enkla jobb som har funnits och som inte krävde höga kvalifikationer nu är borta. Det som har skett är bland annat att väldigt många okvalificerade jobb har flyttats till låglöneländer, samtidigt så har löneförhandlingarna medfört att olika kollektivanställda grupper har tryckts ihop samtidigt som minimilönerna har höjts. Något annat som lyfts fram och som är mycket relevant är att fler arbetsgivare idag kräver hög formell kompetens när de nyanställer och samtidigt har lärlingsutbildningar kommit att monteras ner, och de teoretiska programmen har förlängts och byggts ut. Klas Eklund nämner också att när trösklarna har höjts så har arbetsutbudet fyllts på av invandrare, där några är högt kvalificerade medan många andra ofta drabbas av diskriminering. Men, det är långt ifrån alla som har lyckats ta sig in på arbetsmarknaden därför att de saknar ”rätt” kunskaper som arbetsgivarna frågar efter, och det är även känt att många har bristande språkkunskaper. Samtidigt har det svenska regelverket satt käppar i hjulet och fördröjt människors inträde på arbetsmarknaden. Därför har Sverige till skillnad från andra länder en mycket lägre sysselsättningsgrad bland utlandsfödda.

För att få en bättre fungerande arbetsmarknad så måste det förutom högkvalificerade jobb också finnas fler enkla jobb som är billigare, och trösklarna in på arbetsmarknaden måste sänkas och det gäller i första hand inom välfärdssektorn. Klas Eklund förespråkar också lärlingsutbildningar och högre krav på aktivitet, men även lägre ingångslöner och att det blir enklare att anställa. Samtidigt behövs det enligt honom fler enkla jobb (Eklund.2013:128-132).

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: