Globaliseringen och den nya konkurrensen

Sitter nu och läser det spännande kapitlet “Mer dynamik, fler entreprenörer och fler jobb” som har skrivits av nationalekonomen Klas Eklund. Det här kapitlet finns med i den nya boken: Framtidsutmaningar – Det nya Sverige. Något som Klas Eklund lyfter fram extra tydligt är hur konkurrensen förändras, och han nämner bland annat att högre kompetens och teknisk/teknologisk utveckling har kommit att leda till en situation där det går att producera billigt samtidigt som varan/tjänsten håller en hög kvalitet. Samtidigt har nya marknader växt fram i rätt så snabb takt, vilket har kommit att intressera de svenska företagen. Numera så är utlandsetablering inte bara något för storföretagen utan det är också något som är fullt möjligt för småföretagen tack vare den välutvecklade informations- och kommunikationsteknologin. Tack vare till exempel e-post, Internet, datorbaserad design, och videokonferenser, men även möjligheterna att jobba på gemensamma dokument som sparas på “molnet” så går det utmärkt för människor att jobba tillsammans trots att man sitter i helt olika tidszoner. Det innebär att företagens medarbetare i princip kan sitta och jobba var som helst i världen. Angående konkurrens mellan olika arbetare/tjänstemän så lyfter Klas Eklund fram att det inte är utbildningsnivån som är det avgörande utan det handla om arbetsuppgiften i sig kan flyttas geografiskt. Redan idag ser vi detta inom sjukvården då röntgenbilder kan skickas för analys utomlands, och så här fungerar det även inom andra områden tex inom ekonomi där revisorn kan sitta var som helst i världen, och så ser det också ut inom området callcenters (Eklund.2013:126-127).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: