Vilka är riskerna med Big Data?

 

I den nya boken Big Data – A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think så tar författarna Viktor Mayer-Schönberg och Kenneth Cukier upp riskerna med Big Data.

De talar om tre risker, nämligen till att börja med att Big Data används av bland annat polisen för att peka ut och granska vissa människor mer noggrant än andra baserat på anlag eller benägenhet att begå brott. Den andra risken med Big Data handlar om den personliga integriteten, och den tredje risken är att Big Data som har samlats in och analyseras missbrukas på olika sätt. Nu är det ju inte som så att Big Data alltid innehåller personlig information, och det gäller bland annat den information som samlas in från sensorer på olika företag. Varken BP eller Con Edison behöver eller vill ha personlig information för att datainformationen skall ge företaget något av värde.

Den stora frågan handlar inte om Big Data utgör ett hot mot den personliga integriteten, eftersom det vet vi redan att det gör. Men, frågan är om det förändrar riskernas karaktär. Tyvärr visar det sig att problemet har förändrats, och nu är det inte i första hand primärsyftet som är den stora risken utan sekundäranvändningen av den information som har samlats in. Detta har i sin tur medfört att individens skydd för den personliga integriteten har kommit att undermineras i de lagar som finns.

Andra former av skydd av den personliga integriteten visar sig också fungera dåligt, nämligen det som kallas för ”opt out” eftersom detta också lämnar spår efter sig som går att analysera. Dessutom visar det sig att även anonymisering fungerar relativt dåligt och att den metoden inte är särskilt effektiv för att skydda den personliga integriteten.

Paul Ohm som är professor i juridik vid University of Colorado at Bolder resonerar som så att om man samlar in tillräckligt stora mängder av data så är det i princip omöjligt att få till en perfekt anonymisering oavsett hur hårt man anstränger sig. Missbruket inom Big Data finner vi i första hand inom underrättelsetjänsterna däribland NSA och deras massövervakning, då de övervakar, samlar in och sparar 1,7 biljoner e-postmeddelanden och telefonsamtal varje dag (Mayer-Schönberger & Cukier.2013:150-156).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: