GPS och teknologins möjligheter

Läser om GPS-systemets framväxt. Den stora förändringen ägde rum år 1978, när den första av 24 satelliter kom på plats. När GPS systemet väl var igång så kunde mottagare på marken triangulera sin position på marken genom att notera skillnaden i tid som det tog att ta emot signalen från satelliter som befinner 12600 miles upp i rymden. Den första icke-militära GPS mottagaren kom att användas år 1990. Det var först 10 år senare som GPS för kommersiellt bruk kom att bli tillgängligt. Så sakteliga så kom noggrannheten att bli 1 meter, vilket medförde att GPS kom att bli mycket användbart för bland navigatörer. Med de GPS utrustningar som finns idag så tar det bara ett par sekunder att slå fast var personen med GPS mottagaren befinner sig (Mayer-Schönberger & Cukier.2013:88). Detta används idag i de allra flesta moderna flygplan för att följa planets rörelse från start till landning, och därmed kan man också följa minsta lilla avvikelse från den inlämnade färdplanen. Det här används också av ett flertal taxibolag för att skydda chauffören, då bolaget kan se var bilen befinner sig och det hjälper polisen mycket om/när chauffören eventuellt utsätts för ett brott och bilen försvinner från platsen. Att använda sig av så kallad “Geo-loco” har blivit alltmer populärt, och transportföretag som UPS använder detta för att förutsäga eventuella motorproblem innan de inträffar så de kan genomföra service på sina fordon innan felet uppstår. De kan också veta exakt var fordonen befinner sig om det uppstår förseningar av olika leveranser samtidigt som de kan övervaka sina anställda och titta noga på förarens kvitton, för att på den vägen optimera sina rutter inför framtida transporter. Genom ett särskilt analysprogram så har UPS sedan år 2011 lyckats minska antalet körda miles, minska bränsleförbrukningen och därmed bidra till minskade skadliga utsläpp med 30.000 metric tons. Geo-loco data har också kommit att bli mycket användbart för olika butiker, då de på individnivå har kunnat erbjuda riktad marknadsföring baserat på var personen befinner sig och var han/hon förutsätts gå. Det här med Geo-loco används också för att erbjuda kunder information om var det är trafikproblem genom att de kan följa mobiltelefoner ute på vägarna. Med detta system som bas har företag som AirSage tagit fram en tjänst till sina kunder som ger dem trafikrapporter i realtid (Mayer-Schönberg & Cukier.2013:89-90).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: