Taggning som klassificering av innehåll

 

I den nya boken Big Data – A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think, så tar författarna Viktor Mayer-Schönberger och Kenneth Cukier upp att taggning har kommit att växa fram som en de facto standard för att klassificera innehåll på nätet. Det här används bland annat i de sociala medierna däribland på Twitter, Bloggar och så vidare. Mängden av innehåll som finns på nätet blir därmed mycket enklare att navigera, och det gäller speciellt bilder, videoklipp och musik som inte är textbaserat (Mayer-Schönberg & Cukier.2013:43).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: