Ny forskning om fenomenet “Big Data”

 

I den nya boken Big Data – A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think som är skriven av Viktor Mayer-Schönberger och Kenneth Cukier, så lyfter dessa två författare fram att det idag inte finns någon rigorös definition av Big Data. Tanken kring det här fenomenet var från början att volymerna av information hade växt så enormt att den kvantitet som skulle analyseras inte längre rymdes i datorns minne, så ingenjörer tvingades till att förändra de verktyg som används för att kunna genomföra sådana här analyser. Det här har medfört att vi numera tänker annorlunda kring Big Data. Därför resonerar författarna som så att Big Data idag refererar till saker som endast kan göras storskaligt och som inte kan genomföras i mindre skala, och som leder till att vi kan extrahera nya insikter, som i sin tur används för att skapa nya former av värden som kan leda fram till att marknader och organisationer förändras, men att det samtidigt leder till att relationerna mellan medborgare och regeringar förändras. Den riktiga revolutionen handlar inte om de datorer vi använder för att genomföra kalkyler kring de data som vi samlat in, utan det revolutionerande är datamaterialet i sig självt och hur vi använder det.

Vilka bra exempel finns det då på fenomenet Big Data?. Jo, ett exempel är att Google processar mer än 24 petabytes av data varje dag, och det motsvarar 1000 gånger så mycket material som finns i tryckt och publicerad form i library of Congress. Ett annat exempel är Facebook, ett företag som inte någon hört talas om för lite drygt 10 år sedan. På Facebook laddas det upp mer än 10 miljoner nya foton varje timme. Antalet likes och kommentarer på Facebook är i dagsläget uppe i mer än 3 biljoner per dag, vilket lämnar spår efter sig, och det används av företaget i samband med så kallad Data mining där företaget genom sina analyser lär sig mer om vad användarna föredrar. Tittar vi sedan på Youtube så visar det sig att bland de 800 miljoner användarna så laddas det i genomsnitt upp en 1-timmes video per sekund. Antalet meddelanden på Twitter växer med ungefär 200 procent per år, och så sent som år 2012 så var tillväxten uppe i 400 miljoner tweets per dag.

Mängden sparad information växer fyra gånger snabbare än världsekonomin, samtidigt som datorernas processorhastighet utvecklas nio gånger snabbare än världsekonomin. Det här leder till att en del människor klagar på information overload.

Big Data handlar enligt författarna inte om att lära datorn att tänka som en människa, istället så handlar det om att tillämpa matematik på gigantiska mängder data och utifrån det kunna räkna fram sannolikheter, däribland sannolikheten för om ett mail är spam eller inte. Big Data handlar egentligen om att se och förstå relationerna inom och mellan olika delar av information, som vi fram till rätt så nyligen inte klarade av att göra (Mayer-Schönberg & Cukier.2013:6-19).

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: