Människan är en social varelse

 

Vi har ju alltid fått höra att människan är en social varelse, och därmed vill umgås med andra människor och att ha människor omkring sig. Tittar vi närmare på dagens samhälle så är det tyvärr många som inte får uppleva någon gemenskap därför att enskilda männisor har valt att vända dem ryggen. Många arbetslösa i vårt land hamnar därmed utanför både arbets- och samhällsgemenskap, och upplever ofta utanförskap och ensamhet. Detta får ofta negativa konskevenser för hälsan, och därför är det så viktigt att vi tar tillvara alla människors kunskaper, kompetenser och erfarenheter.

Det är billigare än att säga ”du behövs inte och får klara dig bäst du kan”. Vänskap och gemenskap är så viktigt och därför är det viktigt att man står kvar vid sin väns sida även när han/hon blir arbetslös. En del vågar inte detta utan faller för grupptrycket och vänder sin vän ryggen på grund av att andra försöker skapa en ”negativ bild” av den arbetslösa individen.

Attityderna till arbetslösa och andra utsatta människor måste därför förändras i grunden. Vi har råd med att vara rädda om varandra och att bry oss om varandra.

Den största utmaningen för Sverige handlar om de som aldrig lyckas ta sig in och etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, eftersom då lyckas de heller aldrig kvalificera sig för de sociala skyddnäten och är därmed lämnad i sticket.

Den box eller mall som vi kallar det för blir allt mindre och smalare, vilket gör att allt färre ryms inom denna mall. Därmed slås människor ut helt i onödan trots att de är fullt friska och arbetsföra. Kraven för att få komma in på arbetsmarknaden ökar hela tiden, och kraven på 2-3 års arbetslivserfarenhet riskerar att slå extra hårt mot ungdomar och andra med bristande arbetslivserfarenhet.

Så, istället för att som idag fokusera på individens brister, så behöver vi bli bättre på att se människan för vem han/hon är och vad han/hon kan tillföra våra olika verksamheter.

Alla arbetsplatser vinner på en större mångfald och att vi får in personer med helt olika bakgrunder och erfarenheter från livet. Vi måste därmed sluta se ”ofrivillig” arbetslöshet som ett problem och därmed ignorera dessa människor när de inte vill något hellre än att arbeta och bidra till arbetsmarknaden och samhället.

Därför behöver vi bli bättre på att bygga relationer till människor som idag är utanför arbetsmarknaden mot sin egen vilja. Vi måste kasta av oss rädslan och istället se de förmågor, de talanger och de erfarenheter som dessa människor har. Genom att våga mötas och försöka bygga relationer så går det också att etablera ett förtroende mellan människor. Det handlar i grund och botten om att göra upp med sina egna rädslor och fördomar gentemot människor som inte är som en själv.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: