Intressanta resonemang om framtiden!.

I framtiden så kommer verktyg för matchning av biometriska data bli vardag, men även SIM-kort som direkt går att spåra för att på det sättet hålla människor ansvariga för sina handlingar. Den teknologiska utvecklingen kommer också medföra att personer med en mobiltelefon snabbt kan fotografera när en person gör sig skyldig till ett brott och sedan använda sig av program för ansiktsigenkänning utan att behöva ta några egna risker. Något annat som förväntas växa fram är ett informationssystem om brott eller brutalitet som är digitalt och som medger att nytt material kan laddas upp via cloudcomputing, eller att det skickas till internationella observatörer, eller någon form av rättsskipning. Detta material kan sedan göras tillgängligt för olika internationella domstolar beroende på vad granskare fått ut av det insamlade materialet. Inom en snar framtid räknar expertisen också med att det blir möjligt att genomföra offentliga virtuella rättegångar som sänds ut “live” i det land där brottslingen befinner sig. Detta för att fungera som “avskräckning”. En del förutspår också en utveckling mot att vittnen kan höras virtuellt istället för som idag där han/hon måste infinna sig i rättssalen (Schmidt & Cohen.2014:199).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: