Flexibelt arbete

 

Begreppet workplace flexibility har kommit att bli allt populärare i och med den snabba teknologiska utvecklingen. I boken The Big Book Of HR så påpekar författarna Barbara Mitchell och Cornelia Gamlem att i dagens verklighet där konkurrens är allt, så kan flexibilitet vara en konkurrensfördel för att lyckas attrahera och behålla de bästa medarbetarna. Smarta organisationer erkänner att tillåta sina anställda lite flexibilitet kan vara någåt som företaget vinner på i längden, för att behålla de anställdas lojalitet och därmed lyckas behålla dem inom organisationen.

År 2010 genomfördes en surveyundersökning och då fick de som svarade på undersökningen gradera olika former av flexible work arrangements, och följande fem kom att toppa listan efter undersökningen:

1. deltid/reducerad arbetstid

2. att arbeta på distans

3. flextid där de anställda väljer sina arbetstider inom vissa begränsningar

4. sammanpressad arbetsvecka där heltidsanställda jobbar längre dagar under delar av veckan i

utbyte mot kortare dagar eller en dag ledigt från jobbet under en begränsad period

5. en övergångsperiod då anställda jobbar deltid efter att ha kommit tillbaka från en större

livshändelse

Andra exempel på flexible work arrangements som författarna lyfter fram som viktiga är:

1. flex-tid utan förutbestämda tider, där arbetstagare måste jobba heltid men kan välja sina timmar

2. icke-traditionell deltid däribland att jobba en vecka för att sedan ha en vecka ledigt

3. dela på jobben, där två anställda delar på ansvaret

4. att jobba på distans på deltid eller heltid, eller på ad-hoc basis

5. flexibla skift, där det finns möjligheter för de anställda att byta skift med varandra

6. säsongsbaserade arbetsscheman

7. alternativa platser för att utföra arbetet, däribland att man arbetar deltid på en plats och den andra

deltiden på en annan plats

(Mitchell & Gamlem.2012:106-107)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: