HR och globaliseringen

 

Barbara Mitchell och Cornelia Gamlem har skrivit boken The Big Book Of HR, och där tar de upp kopplingen mellan HR och globaliseringen, och då med fokus på hur globaliseringen påverkar HR-arbetet.

Författarna nämner redan tidigt i boken att både världen och företagsklimatet har kommit att erfara en snabb globalisering under de senaste årtiondena, vilket nu kräver att HR skiftar perspektiv på flera olika sätt. Det handlar bland annat om att rekrytera globalt och att leda/hantera olika kulturer. Den globalisering som snurrar på allt snabbare kräver att HR-experter som arbetar inom globala organisationer måste vara väldigt flexibla och anpassningsbara för att överleva och utvecklas i den komplexa värld som vi lever i. Arbetet kräver nu det som kallas för en global mindset, däribland en medvetenhet om kulturella skillnader, men även kunskap om att göra affärer i andra länder eftersom det fungerar på ett sätt i till exempel USA, men på ett helt andra sätt i Kina, Indien, Brasilien och Europa. Det här innebär också att de som jobbar inom globala organisationer måste lära sig lokala lagar och regleringar samtidigt som de lär sig hur de påverkar och uppskattar de kulturer som de jobbar i. Så, för att utvecklas och stimuleras i denna nya värld så måste vi vara extremt flexibla och anpassningsbara, och vi måste också känna till när och hur arbetet utförs och vilket språk det är som tillämpas (Mitchell & Gamlem.2012:14).

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: