Nya innovationer skapar nya möjligheter

 

Att språk kan översättas ögonblickligen, men även möjligheterna till interaktion i den virtuella verkligheten spelar en allt större roll i dagens globaliserade värld. En annan tydlig utveckling är att så kallade wikis kommer att förändra hur företag och organisationer interagerar med olika partners, klienter och anställda som befinner sig på helt olika platser. En framväxt av mer effektiva kommunikationer över landsgränser och språkgränser kommer att spela en mycket stor roll i byggandet av förtroende och att skapa möjligheter för hårt arbetande och talangfulla individer runt om i världen. Det kommer att bli allt vanligare att till exempel franska teknologiföretag har försäljningsteam från södra Asien, samtidigt som de har sin HR-verksamhet i Kanada, och ingenjörerna sitter i Israel. Då allt färre jobb kräver fysisk närvaro, så kommer talangfulla individer att ha många fler möjligheter än tidigare. Vi kan mycket väl komma att se unga vuxna i Uruguay som konkurrerar om jobben med motsvarande grupp människor i Orange county i Los Angeles.

Redan idag så finns det en plattform som har namnet Amazon Mechanical Turk, som fungerar enligt principen att enklare uppgifter outsourcas till en billig penning till vem som helst som har en fungerande internetuppkoppling. Det förutspås att även andra yrken och områden kan bli en del av den här plattformen, till exempel att du kan ha tillgång till en advokat från en kontinent samtidigt som din mäklare kommer från någon helt annan kontinent än din advokat.

Exempel på innovationer som nu leder till nya produkter är den ultratunna kristallchip som utvecklats av Anthony Mutua i Kenya. Denna chip har placerats i hälen på en tennissko, och genom att gå med hjälp av dessa tennisskor så har individen kunna ladda upp sin mobiltelefon.

Den viktigaste faktorn bakom innovation och nya möjligheter är förstås utbildning, och enligt Schmidt & Cohen (2014) så har det skett en positiv förändring under de senaste årtiondena när alltfler har kunnat få möjligheten att bli uppkopplade. Detta då fler nu får tillgång till världens kunskap. Vi ser också hur alltfler ungdomar är mycket teknologiskt kunniga, och först nu börjar en del skolor integrera teknologi i sina lektionsplaner, så att nya interaktiva arbetssätt utvecklas.

En föregångare som brukar nämnas med stor respekt inom den internationella forskningen är the Khan Academy, som är en nonprofit organisation som producerar tusentals korta videoklipp och delar med sig av dessa online och det helt gratis. Redan har flera hundra miljoner besökare tagit del av detta material på Khan Academyś Youtube kanal, och många utbildare i USA har kommit att tillämpa de kunskaper som finns i det här materialet och integrera det i sin utbildning. Den modell som Salman Khan tillämpar kallas för modular learning tailored to a studentś needs.

En annan stor förändring som vi nu ser i delar av världen är utbildning via mobilen. På de platser som är underprioriterade av den styrande regeringen och som ofta är osäkra, så har grundläggande digitala tekniker så som mobiltelefoner fungerat säkra och relativt billiga möjligheter för familjer som vill utbilda sina barn. Idag så pågår ett antal pilotprojekt i U-länderna där mobilteknologi används för att lära ut olika ämnen och färdigheter, däribland läsande för barn och vuxna, andra språk, men även avancerade kurser från olika universitet. Till exempel så använde sig MIT Media Lab under år 2012 av detta tillvägagångssätt i Etiopien med stor framgång. Redan efter ett par månader så behärskade barnen alfabetet och kunde skriva fullständiga meningar på engelska (Schmidt & Cohen.2014:18-22).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: