En så inspirerande bok – The New Digital Age: Transforming Nations, Businesses, and our lives

Har nu läst de första 11 sidorna i den nya boken “The New Digital Age – Transforming Nations, Businesses, and our lives”, skriven av Erich Schmidt och Jared Cohen. Jag säger bara “wow, vilken inspirerande bok”. Författarna beskriver till att börja med att Internet är en av få saker som människan har skapat och som de inte förstår helt och hållet. De nämner bland annat att Internet har potentialen att kunna göra mycket gott, samtidigt som det finns stora risker för ondska när teknologi används på ett ansvarslöst sätt. Massanvändningen av Internet driver på för en av de mest intressanta kulturella, sociala och politiska förändringarna rent historiskt. Aldrig tidigare har så många människor haft så mycket makt vid sina fingerspetsar tack vare datorn och Internet. Spridningen av kommunikationsteknologier har gått med en rasande fart, och antalet uppkopplade individer har gått från 350 miljoner till ungefär 2.4 biljoner. Samtidigt har antalet mobilabonnemang gått från 750 miljoner till 6 biljoner när vi studerar hur det ser ut i hela världen. Fram till år 2025 så beräknas det att en majoritet av världens befolkning har gått från att vara en av de minst uppkopplade till att vara en av de mest uppkopplade, som nu har tillgång till världen genom en mobiltelefon. Tittar vi in i framtiden så talas det redan om bilar som kör sig själva, robotar som styrs med hjälp av tankekraft, och artificiell inteilligens. När antalet uppkopplade hela tiden ökar så kommer det också att medföra stora utmaningar för de gamla samhällsstrukturerna, institutionerna och hierarkierna. De riskerar på sikt att bli helt irrelevanta i det moderna samhället. Något annat som författarna lyfter fram är att en majoritet av oss kommer att befinna sig i en situation där vi lever, arbetar och styrs utifrån två olika världar samtidigt. En online värld och en fysisk värld. På världsarenan så kommer de kommunikationsteknologier som utvecklas mycket snabbt leda till att det sker en överflyttning av makt från från stater och institutioner till individer (Schmidt & Cohen.2014:3-11).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: