Forskning om den nya “mobila” brottsligheten

 

Monica den Boer har i boken The Routledge Handbook of New Security Studies skrivit ett kapitel om New Mobile Crime. Det visar sig nu att akademiker och analytiker inom rättsväsendet har nått en stor konsensus om att volymen av mobil och transnationell brottslighet fortsätter att öka beroende på bland annat globaliseringen, migrationsströmmarna, den teknologiska utvecklingen, infrastrukturen, kommunikation och marknadsdynamiken.

Den fråga som forskarna och många andra bråttats med är vilken brottslighet kan anses utgöra mobil brottslighet?. Den definition som används i dagsläget hämtas ifrån the Metropolitan Police som har valt att begränsa definitionen till den brottslighet som utgår ifrån mobiltelefoner, men som också inkluderar trafficking av stulna mobiltelefoner.

Globala nätverk är en förklaringsfaktor bakom den ökande mobila brottsligheten, och runt om i världen så finns där sammanslutningar som når ut långt och som innehåller demografiska förändringar och olika diaspora grupper. Det talas också om att det finns etniska band med gemensamma koder där fokus ligger på förtroende mellan olika personer.

Den mobila brottsligheten har kommit att exploatera nya teknologier och innovationer, tex är det mycket vanligt med virtuellt baserad brottslighet däribland phishing, hacking, stöld av lösenord, elektroniskt styrd barnpornografi, industrispionage, elektronisk pengatvätt, cyberstalking, upphovsrättsintrång och upphovsrättsbrott och andra former av IT-relaterad brottslighet.

Samtidigt har det visat sig att infrastrukturens utveckling, däribland transporter, vägar, flygplatser, och kommunikationsinfrastruktur är en grundläggande variabel för att kunna förklara ökningen av mobil brottslighet. Dessutom har det på senare år visat sig uppstå ett nytt fenomen, nämligen jurisdiction shopping, som också påverkar det som har kommit att kallas för criminal entrepreneurship. Det handlar om att den organiserade brottsligheten aktivt söker efter den jurisdiktion som innehåller flest kryphål och som därmed gynnar deras typ av verksamheter.

Akademiker och brottsanalytiker har dessutom lyckats etablera bevis för att det finns starka band/länkar mellan lokala och globala ekonomier. Dessutom visar det sig finnas gemensamma kopplingar mellan brottsstrukturer som tenderar att vara symbiotiska till sin natur. Dessutom har forskarna kunnat fastställa att det numera också finns stora problem med transnationell brottslighet. Med transnationell brottslighet menas seriös organiserad brottslighet som är gränsöverskridande till sin dimension.

För att bekämpa den här nya typen av brottslighet så bestämde EU redan år 1997 att införa en handlingsplan mot organiserad brottslighet, som benämns The Action Plan on Organized Crime. Dessutom tog Europeiska Unionen ett annat viktigt steg i sitt rättsliga arbete när de införde the EU Convention on mutual assistance in criminal matters. Dessutom så har Europol gått från att agera retrospektivt till att istället agera proaktivt. En annan förändring som har kommit att ske p. EU-nivå är att EU-länderna har infört det som kallas för intelligence-led policing (ILP). I ett flertal medlemsländer pågår också ett arbete med att implementera en National (Crime) Intelligence Model som definierar hur underrättelse skall driva på prioriteringar och definiera ansvarsområden.

Sedan Schengensamarbetet införts som en del av Europeiska Unionen så har polisen och militären infört mobila kontroller runt om på olika motorvägar, där man använder så kallad selective targeting, dvs att man selektivt väljer ut mål som man stoppar och söker igenom. Detta används huvudsakligen i Storbritannien och i Holland (den Boer.2010:253-260).

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: