Skolan och nya teknologier

 

En stor förändring har skett i skolans värld sedan 1990-talet, och det jag talar om är införandet av Internet Protocol videoconferencing. Denna teknologi tillåter två eller flera platser att gratis använda audio och video överföringar.

Ett spännande exempel på det här är Global Nomads Group (GNG) som gör det möjligt för studenter att lära sig om världens kulturer genom videokonferenser. Enda sedan GNG etablerades i slutet av 1990-talet så har de haft som mål att hjälpa barn att bli mer medvetna om andra kulturer och människor. Bland de mål som GNG har finns att etablera ett kritiskt tänkande, att skapa ett globalt medvetande, att öka den kulturella förståelsen, ge barnen kommunikativa färdigheter och geografiska färdigheter.

Shirley Herrin som är lärare i social studies vid ALPHA Academy i Magnolia, Texas använder de möjligheter som GNG erbjuder. På det här sättet har hennes elever fått möjligheter att lära sig mycket om kulturer i olika länder däribland Kina, Honduras, Jordanien och Vietnam.

Även en del universitet har upptäckt fördelarna med GNG. Det har bland annat börjat användas vid Indiana University där de skapat ett program som benämns ISIS som är en fortkortning för International Studies for Indiana Schools. Det gäller dock att vara försiktig och att inte övergeneralisera utifrån dessa två exempel. Det är fortfarande som så att många skolor saknar tillgång till den här typen av teknologi, men även i de fall man har tillgång till teknologin så gäller det att reflektera kring vad som fungerar och vad som inte fungerar, vilket inte alltid görs (Bonk.2009:231-234).

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: