Vägar till framtiden

Professor Lynda Gratton vid London Business School lyfter i boken The Shift – The Future of Work is Already Here fram att det finns flera olika vägar till framtiden.

Men, hon sätter fokus på två tydliga vägar som leder till helt olika resultat. Den första vägen kallar hon för Default Future. Den innebär en framtid av isolering, fragmentering, exkludering och narcissim. För de som tar denna väg så innebär det att de fem krafterna redan sprungit förbi alla möjligheter att agera. Default Future kan också beskrivas som en väg där ingen är beredd att samarbeta för att vidta sammanhängande handlingar för att förändra status quo. I denna framtid så innebär det att hanteringen av de nuvarande problemen äger rum utan att något hänger ihop, och då vinner olika event över konkreta handlingar.

Det finns en annan framtid där positiva aspekter av de fem krafterna nyttjas för att skapa mer kraftfulla resultat. Där ingår karriär och livsberättelser där samverkan/samarbete intar en central position, där val och visdom tillämpas och där handlingar skapar ett mer balanserat sätt att arbeta. Denna väg kallas för Crafted Future. De som väljer en Craftet Future experimenterar med olika sätt att arbeta och att snabbt lära sig nya saker av andra människor, vilket i sin tur leder till att man tillämpar goda idéer. Dessa berättelser handlar om att krafterna för att förändra hur vi jobbar kan resultatera i nya möjligheter, och kanske till och med löftet om en bättre framtid. Detta är den framtid som kännetecknas av att människor kan arbeta tillsammans mer harmoniskt, och där var och en blir mer värdefull, och där olika delar av arbetslivet kan integreras på ett mer äkta sätt

Om var och en av oss får en möjlighet att välja så skulle vi förstås välja the Crafted Future, framför den andra vägen, men hur kan vi säkerställa att vi är på rätt väg? För att förstå vad som är rätt väg, så är det centralt att ha så mycket information och kunskap som möjligt om hur framtiden kan tänka sig att se ut (Gratton.2011:16-17).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: