Skrivandet är en konst och ett hantverk

I boken Promote Yourself – The New Rules For Career Success, så nämner författaren Dan Schawbel just färdigheter i skrivande som en mycket viktig byggsten.

För att förtydliga det här så har han bland annat ett mycket talande citat från Nancy Altobello, Vice Chair of People at Ernst & Young, och citat lyder enligt följande ”If i had to giveour young leaders one piece of advice, it would be to work on your writing skills” (Schawbel.2013:59).

Dan Schawbel lyfter också fram att det är jätteviktigt att kunna producera välstrukturerade, intelligenta och sammanhängande skriftliga material som människor vill läsa. Han nämner också att när det kommer till att leverera ett tufft budskap till en klient eller till en medarbetare så kommer det att kräva mer än 140 tecken. Därför är det viktigt för den som skriver att snabbt komma till vad som är huvudpoängen med budskapet och att tala om vad man vill se för agerande från läsarna. Lika viktigt är att den som skriver redan från början vet vem som han/hon vänder sig till, dvs vem är min publik.

Samtidigt nämner Dan Schawbel att dålig grammatik, dålig stavning, meningar utan punk emellan, meningar som inte är fullständiga osv sänder fel budskap och ger läsaren en bild av att du är slarvig och oprofessionell. Eftersom det är svårt att vara sin egen kritiska läsare, så är det viktigt att man som skribent har en eller flera personer som läser ens texter med kritiska ögon (Schawbel.2013:59).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: