Mångfald och funktionshinder

Mångfald blir ett allt viktigare begrepp och kan innehålla väldigt mycket olika saker. En av de saker som nämns handlar om funktionshindrade och deras möjligheter att leva ett självständigt liv, men även att de har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Något som Andres Tapia tar upp i sin nya bok The Inclusion Paradox – The Obama Era and the Transformation of Global Diversity. Han tar upp att en av orsakerna till vårt icke-agerande handlar om våra rädslor och att det är kopplat till det som vi uppfattar som det okända. Det har i sin tur en koppling till att vi är felinformerade om personer som är eller kan uppfattas som annorlunda.

Därför måste vi börja med att konfrontera våra rädslor, och det kan göras genom att mötas och umgås med de personer som vi uppfattar som annorlunda. Det medför nämligen enligt Tapia (2013) att våra negativa stereotyper och och fördomar om funktionshindrade förändras.

Funktionshinder är mycket vanligt i många olika länder. Var femte amerikan (57 miljoner) har någon form av funktionshinder, vilket gör denna grupp till den största av minoritetsgrupperna. Globalt är det ungefär 1,1 biljoner personer som har någon form av funktionshinder.

30% av USA:s befolkning i åldern 55-64 år har någon form av funktionshinder. I detta räknar vi inte in de veteraner som återvänder från något krig eller någon konflikt utomlands. Bland de veteraner som återvänder från något krig utomlands så är det hela 45% som ansöker om stöd på grund av funktionshinder. Sammanlagt så är det 3,5 miljon av 21,5 miljoner veteraner som har något funktionshinder.

Bland gruppen African-Americans så är det hela 20% som har någon form av funktionshinder, vilket gör dem till den enskilt största gruppen bland funktionshindrade.

Hur påverkar då detta deras möjligheter att få jobb?.

Färre än hälften (41%) av personer med funktionshinder, och som ingår i grupper 21-64 år är anställda. Personer med lindrigt funktionshinder har tyvärr sämre förutsättningar att bli anställda än de som inte har något funktionshinder. Bland de med lindrigt funktionshinder är 75 procent i arbete, medan de som inte har något funktionshinder har ett högre deltagande på arbetsmarknaden, nämligen 83.5%.

Tittar vi däremot på gruppen med allvarliga funktionshinder, så är det endast 28% av dessa som är anställda, dvs har ett jobb att gå till. Dessutom visar det sig att bland de med allvarliga funktionshinder är det endast 15,5% som har heltidsjobb, och jämför vi detta med de som inte har något funktionshinder så är motsvarande siffra 63%. Bland de med lindriga funktionshinder så är det 48% som har ett heltidsjobb.

Bland de som har allvarliga former av funktionshinder så är hela 65% av dessa helt arbetslösa, och jämför vi detta med de som har lindriga funktionshinder så är siffran där 25%. Motsvarande siffra för de som inte har något funktionshinder är 16,5%.

Förutom att enskilda individer har fördomar mot funktionshindrade som förhindrar dem från att etablera sig på arbetsmarknaden, så finns det också barriärer inom företagen som upprätthåller våra rädslor och vår ignorans gentemot funktionshindrade som hindrar företagen från att rekrytera, attrahera och behålla personal med olika typer av funktionshinder. För många människor med funktionshinder misslyckas på arbetsplatsen på grund av uttalade och outtalade uppfattningar om att funktionshindrade inte klarar av jobbet.

Företagen oroar sig i onödan för ökade kostnader, säkerhet, juridiska problem och hur deras anställda och deras kunder kommer att reagera på grund av att de har funktionshindrade som anställda. Dessa kontraproduktiva attityderna skapar en arbetslöshet på 44% bland funktionshindrade, vilket är den högsta siffran bland alla demografiska grupper.

Samtidigt visar det sig att alltfler personer med något funktionshinder investerar i både utbildning och praktik, och för närvarande så är det hela 2,2 miljoner collegestudenter i USA som har någon form av funktionshinder. Bland dessa är det hela 25% som tar ut en major i datavetenskap, ingenjörsexamen och andra vetenskaper, vilket är nyckelområden och där det idag finns brist på talanger.

Det visar sig mycket tydligt att människors missförstånd, negativa attityder och uttryckliga fördomar leder till att personer med funktionshinder är arbetslösa eller undersysselsatta.

Många som är förespråkare för att anställa människormed funktionshinder påpekar att vi måste börja erkänna att funktionshinder är en del av det mänskliga, och att vi alla påverkas på ett eller annat sätt. Det viktigaste sättet att bli bekväm med funktionshinder är att tillbringa tid med personer som har olika typer av funktionshinder. Då kommer vi nämligen att både se och uppleva att dessa personer är precis som du och jag, och att de kan väldigt mycket, istället för att uppfatta det som att de inte kan saker och ting. Personliga relationer är kraftfulla verktyg för att sänka de barriärer som stänger ute funktionshindrade från arbetsmarknaden (Tapia.2013:205-212).

Slutligen så skickar Andres Tapia med några råd till oss nämligen:

(a) Utgå inte att du vet bäst vad en funktionshindrad person behöver

(b) Om en person med funktionshinder erbjuder dig en kopp kaffe och en bit paj, låt dem göra det och försök absolut inte att hindra dem

(c) Använd inte handikapptoaletter om det inte är så att alla andra toaletter är upptagna

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: