Kvinnor i arbetslivet och i ledande befattningar

Under flera års tid så har det talats om glastaket som ofta hindrar kvinnor att nå de högsta ledande befattningarna. Alltmer forskning har kommit kring kvinnor och ledarskap, och sakta men säkert förändras situationen.

Argument som ofta har förts fram handlar om brist på kompetens bland kvinnor. Det här stämmer dock inte då forskning visar på att det är fler kvinnor än män som satsar på att utbilda sig, och det är fler kvinnor som tar ut examen inom högre utbildning. I USA så visar statistik på att det är 57% av kvinnorna som tar minst en bachelors degree och 52% av kvinnorna tar ut en doktorsexamen.

Hur ser då kopplingen ut mellan fler kvinnor i ledande befattningar och ekonomisk lönsamhet ut?. 2011 års rapport från Catalyst visar på att företag med flest kvinnor i sina styrelser visade på bättre lönsamhet. Företag med tre eller fler kvinnor som VD hade bättre lönsamhet än de företag som inte har någon kvinnlig VD och skillnaden var hela 84%. Tittar vi inom finansbranschen så visar det sig att under perioden 2000 till 2009 så utgjorde kvinnor en stor skillnad, tex så visar det sig att hedge funds som leds av kvinnor hade bättre lönsamt än de som leds av män. De hedge funds som hade kvinnliga chefer hade en vinst på 9,5% medan de som hade manliga chefer bara visade upp en vinst på 5,8%.

Angående krisåret 2008, så visar det sig nu att de funds som hade kvinnliga chefer bara gjorde en förlust på 9,6% medan de som hade manliga chefer förlorade hela 19%.

Hur ser det egentligen ut runt om i världen?. I japan så innehar kvinnorna bara 10% av chefsjobben, i Mexiko så är manliga arbetsgivare fler än kvinnliga arbetsgivare. I Europa så innehar endast 31% av kvinnorna chefsposterna. Går vi sedan över Atlanten så visar det sig att i de så kallade Fortune 500 företagen så finns det bara 8% kvinnor bland de som tjänar allra mest, av dessa är 14% corporate officers och 16% är styrelsemedlemmar, och endast 3,5% innehar VD-posten (Tapia.2013:165-167).

Rent generellt så brukar det påpekas att runt om i världen så är hela 40% av personerna i ledande befattningar kvinnor. I Latin Amerika däremot så är samma siffra bara 30%.

I japan så visar det sig att könsrollerna många gånger ställer till stora problem för kvinnorna att avancera till ledande befattningarna, därför att där förväntas det att kvinnors som gifter sig skall gå i pension istället för att jobba. Så, i Japan är det endast 10% kvinnor på de ledande befattningarna, och motsvarande siffra för USA är 43% (Tapia.2013:176-178).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: