Kemiska vapen och konventionen om förbud mot kemiska vapen

Definition av kemiska vapen och konventionen om förbud mot utveckling, produktion, lagring, och användning av kemiska vapen och dess destruktion

James Wirtz som är Dean of the School of International Graduate Studies, Naval Postgraduate School i Monterey, California har skrivit ett mycket viktigt kapitel om kemiska vapen i boken The Routledge Handbook of Security Studies, och där presenterar han en definition av kemiska vapen.

Definitionen som James Wirtz presenterar ser ut som följer:

Chemical weapons are usually characterized as blood agents, choking agents, blister agents, nerve agents and incapacitants. Blood agents, which are generally based on hydrocyanic acid impair the bodyś ability to transport oxygen in the blood. Choking agenis – phosgene and chlorine – produce hydrochloric acid when they are inhaled, causing blood and fluid to infiltrate the lungs. Blister agents are primarily intended to injure, not to kill, thereby stressing supporting medical medical services. Nerve agents are the most lethal chemical weapons, exposure to high aerosol concentration of nerve agents causes prompt collapse and death”.

Exempel på kemiska vapen är: Tabun (GA), Sarin (GB), Soman (GD), och cyclosarin (GF).

Andra exempel som kommit att utvecklas senare är VX, VE, VG och VM (Wirtz.2010:140-141).

Konventionen om förbud mot utveckling, produktion, lagring, användning av kemiska vapen och dess destruktion

Den 13 januari 1993, så öppnades den internationella konventionen om förbud mot utveckling, produktion, lagring, användning av kemiska vapen och dess destruktion för undertecknande. I februari 2009 så hade hela 186 länder skrivit under denna internationella konvention som därmed i princip blivit universellt bindande. Dessutom innebär det här att de länder som redan har lagar av kemiska vapen och kemisk ammunition blir tvingade att förstöra dessa lager och att släppa in inspektörer som granskar att så skett (Witz.2010:141).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: