Säkerhetstjänster och polismyndigheter i USA

Fram till slutet av 1800-talet så var USA rätt så fritt från att staten blandade sig i genom en massiv kontroll från regeringen. Dvs, det var stora skillnader mellan USA kontra Europa inom det här området.

Dock har det visat sig att förändringarna började komma under och efter första världskriget, då ett flertal delstater fattade beslut om att begränsa aktiviteter som genomfördes av anarkister, kommunister och andra subversiva grupper. Redan år 1917 så fattade den amerikanska Kongressen beslut om en ny spionlag, som medförde att det blev kriminaliserat att sprida falsk rapportering eller uppgifter som hade till syfte att störa operationer inom den amerikanska krigsmakten.

1940 kom sedan the Smith Act som inskränkte yttrandefriheten och 1952 kom The Internal Security Act , där syftet var att att öka kontrollen av olika subversiva grupper tex facister och kommunister.

Nästa steg kom år 1957 och slutligen under 1960-talet när Högsta Domstolen ingrep så att det här inskränkningarna underminerades. Steg för steg så valde sedan Högsta Domstolen att stärka individens skydd gentemot centralmakten i Washington.

Redan under 1900-talet kom det att ske en framväxt av olika säkerhets- och polismyndigheter, och då stärktes bland annat US Marshals, som blev en väldigt mycket större organisation. US Marshals Service skapades år 1979 för att skydda federala domstolar.

År 1935 så skapades rent formellt Federal Bureau of Investigations (FBI), men det fanns en liknande organisation sedan tidigare, nämligen the Bureau of Investigations som etablerades under justitiedepartementet år 1908. År 1999 så kom FBI att ha 28.000 anställda varav 12.000 agenter.

En annan säkerhetstjänst som vi hör talas om då och dåi samband med att Presidenten besöker olika länder är secret service. Denna säkerhetstjänst etablerades efter mordet på Abraham Lincoln med uppdraget att skydda presidenten. Idag har detta utvecklats till att också omfatta att skydda presidentens familj , vice presidenten och hans/hennes familj.

En myndighet som är lite mindre känd här i Sverige och i resten av Europa är The Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF). Det är en myndighet med beskattningsrätt och som har ansvar inom området som alkohol, tobak och skjutvapen. Myndigheten fick status som polismyndighet redan år 1972.

I USA finns också en skattemyndighet med mycket stor makt, nämligen The Internal Revenue Service (IRS) som också har fått polisiära befogenheter, som gör att de får lov att arrestera personer, men även konfiskera egendom och bankkonton.

Dessutom har de en speciell polisstyrka inom området ”olagliga droger”, och den polisorganisationen har arbetsnamnet The Drugs Enforcement Administration (DEA) och den etablerades år 1973.

En tullmyndighet med polisiära befogenheter finns det också i USA, nämligen US Customs Service. Den har ny bytt namn till US Customs Service and Border Security, och har därmed också ansvar för gränskontrollerna.

Den mest kända säkerhetstjänsten är Central Intelligence Agency (CIA) som har ansvar för underrättelseverksamhet utomlands och även har ansvar för kontraspionaget. Denna underrättelsetjänst etablerades år 1947. Innan detta så fanns det en föregångare vid namn Office of Strategic Services (OSS). Antalet anställda inom CIA är cirka 15.000 – 20.000.

På delstatliga och lokalnivå så finns det dessutom 19000 polismyndigheter och sammanlagt har de ungefär 1 miljon män och kvinnor anställda (McKay.2013:279-281).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: