Kvinnor i arbetslivet

I den nya boken The Inclusion Paradox – The Obama Era and the Transformation of Global Diversity så skriver forskaren, författaren och konsulten Andres T. Tapia om kvinnor i arbetslivet i relation till mångfald och inkludering.

Han lyfter fram att runt om i världen så utgör kvinnorna nu hälften av arbetskraften, och så ser det u i tex Latin Amerika, Europa, USA, Kanada, Asien, Australien och ett antal andra länder. I vissa geografiska delar av världen så började detta redan i samband med andra världskriget när kvinnorna jobbade i fabrikerna i samband med att männen gick ut i krig. Som ett direkt resultat av det här har vi nu fyra generationer kvinnor som deltar aktivt i arbetslivet.

Dock är det fortfarande svårt för kvinnor att nå ledande positioner.

År 2012 utgjorde kvinnorna 40% av tre billioner människor som var anställda runt om i världen, men de var endast 21% av kvinnorna som fanns på hösta beslutsfattande nivå (chefsnivå).

Enligt Tapia (2013) så har kvinnorna kommit att revolutionera våra arbetsplatser inte bara på grund av sin närvaro men genom sina perspektiv, sina färdigheter och sina krav. De har introducerat nya tillvägagångssätt för att leda människor och att arbeta i team, vilket har lätt fram till nya fördelar som stödjer balansen mellan arbete och fritid, inklusive framtagandet av olika program för så kallad on-site childcare (Tapia.2013:165).

Trots att kvinnor sägs bidra på ett väldigt positivt sätt genom att tex göra företagen ekonomiskt rikare, så visar det sig att i Japan så är det bara 10% av kvinnorna som innehar ledande befattningar.

 

I Mexiko är det manliga arbetsgivare som dominerar i relation till kvinnliga arbetsgivare med siffrorna 3-2. I Europa däremot så utgör kvinnorna 31 % av cheferna. Inom så kallade Fortune 500 företagen så är det färre än 8% av kvinnorna som tillhör de som tjänar allra mest, och endast 14 procent innehar chefsbefattningar, medan 16 % av kvinnorna finns med i bolagsstyrelser. Samtidigt är det endast 3,5 % av kvinnor på VD posterna.

 

 

Trots att mångfaldsarbetet har tagit fart under de senaste 10-15 åren så är det fortfarande som så att glastaket utgör ett problem för just kvinnor att nå toppen. Samtidigt visar det sig att bland de som utbildar sig så är det 57% kvinnor som tar minst fil.kand examen och 52% som tar ut en doktorsexamen (Tapia.2013:167)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: