Företag och mångfald

I den nya boken The Inclusion Paradox – The Obama Era and the Transformation of Global Diversity, så diskuterar författaren, forskaren och konsulten Andres T. Tapia också kring företag och mångfald.

Han resonerar som så att ju mer kompetent som individen blir om andra kulturer så kommer det att leda till nya utmaningar tex att skapa och upprätthålla ett kulturellt kompetent team med hälsosamma mellanpersonliga relationer. Det är inte oproblematiskt, utan det kommer att uppstå slitningar under resans gång.

Mångfald är inte bara demografiskt oundvikligt men också ett krav för att skapa och upprätthålla innovativa verksamheter. Denna innovativa och kreativa miljö med stor mångfald kan antingen leda till destruktiva explosioner eller generera utveckling. Precis som i samband med interaktioner mellan två personer så kräver teamrelationer över kulturgränserna att man delar kunskap och förståelse kring kulturöverskridande frågor (Tapia.2013:129).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: