Den amerikanska Kongressen

Kongressen i USA hänvisas ofta till som den mäktigaste lagstiftande församlingen i världen. Tyvärr ser vi en annan trend i andra delar av världen med en framväxt av mäktiga beslutande församlingar samtidigt som valda parlament försvagas. Kongressen i USA har däremot lyckats med att upprätthålla sitt oberoende gentemot exekutiv inblandning.

Kongressens oberoende har sin grund i konstitutionen som tydligt definierar maktfördelningen mellan de olika organen, och speciellt finner man i konstitutionen bevis för hur det amerikanska partisystemet har kommit att utvecklas rent konstitutionellt.

Den legislativa makten i USA finns hos Representanthuset och Senaten, samtidigt som Kongressen har fått speciell makt när det gäller att finansiera arméer och inomstatlig handel. Förutom detta så har Representanthuset en i konstitutionen fastslagen rätt att förklara krig. Senaten slutligen har fått makten att underteckna olika avtal med andra länder och att godkänna de personer som Presidenten har utnämnt till Högsta Domstolen och den lagstiftande församlingen. Representanthuset fyller också en anna mycket viktig funktion då de kan genomföra en så kallad impeachment mot personer inom rättsväsendet, och då är det Senaten som har ansvaret för att åtala dessa personer (McKay.2013:161).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: