Megatrend 2: mångfald som aldrig tidigare skådats

Något som nu sker och som aldrig skett tidigare kan enligt Andres Tapia liknas vid en demografisk tsunami.

I Europa så syns tydliga tecken på en åldrande befolkning, och den minskande befolkningen har en allt större mångfald både etniskt och rasmässigt. Mycket av det här beror på att det har skett en stor invandring från i första hand Afrika och Mellan Östern.

Bland barn som föds i Tyskland så är hela 20% barn till immigranter från Nordafrika, Mellan Östern eller från muslimsk bakgrund. Enligt tillgänglig officiell statistik så räknar man med att år 2025 så kommer muslimerna att utgöra hela 10% av befolkningen i Europa.

I Latin Amerika däremot så sker det i första hand en regional migration tex så är det alltfler från Peru som nu dyker upp i Chile, samtidigt som många från Brasilien flyttar till Argentina och Bolivianer som flyttar till Paraguay.

Tittar vi på USA så ser vi enligt Census report från år 2010 att det är i första hand gruppen Latinos som växer i delstater som California och Texas. Dock räknar man med att år 2050 så kommer denna grupp att utgöra hela 1/3 av hela USA:s befolkning. Redan nu sker stora förändringar i så homogena delstater som Connecticut, Kansas och Washington State där man allt oftare kan skåda statyer som föreställer Virgin de Guadelupe som föreställer ett skyddshelgon från Mexiko.

Den här typen av stora demografiska förändringar medför stora utmaningar för både arbetsgivare och arbetstagare. Både stora och små företag kämpar med de utmaningar som denna multikulturalism innebär. Redan år 2012 så bestod hela 70% av arbetskraften i USA av kvinnor och minoriteter.

Samtidigt har befolkningsökningen i Europa kommit att utgöras av i första hand migranter från Mellan Östern och Nord Afrika, och Andreas Tapia påpekar att Européerna inte längre kan ignorera den problematik som finns i samhället och som baseras på ras och etnicitet (Tapia.2013:29).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: