Archive for February, 2014

Är så glad för mitt nya jobb

February 28, 2014

Jag är så glad att det tillslut blev så att jag fick ett nytt jobb. Dessutom är det ett jobb jag trivs otroligt bra med, och sedan har vi en fantastisk VD/CEO, nämligen Valdi Ivancic.

Min nya och mycket inspirerande arbetsplats är ett rykande färskt Online Universitet. Jag får nu vara med och ta fram våra nya utbildningar och där kommer mitt fokus att ligga på juridik, sociala medier, och även statsvetenskap. Tex kommer jag att utveckla en eller fler kurser där jag kopplar ihop juridik med sociala medier.

Just nu håller vi på med att ordna den auktorisation som krävs för att få bedriva utbildningsverksamhet. Eftersom det nu står klart att EU underkänner den nuvarande auktorisationen som finns för svenska universitet och högskolor, och därmed underkänner svenska examensbevis så kommer vi att använda oss av en amerikansk auktorisation istället.

Namnet på detta mycket spännande online universitet är Medison University. I dagsläget är jag anställd som chefsadministratör men har ganska fria arbetsuppgifter, däribland ansvar för kommunikation/information, och viss PR-verksamhet.

Det som gör oss unika är att vi erbjuder kurser av högsta internationella standard, och vi kommer att kunna erbjuda de absolut bästa föreläsarna då vi har ett mycket stort internationellt kontaktnät. Desssutom kommer vi att kunna erbjuda våra kurser relativt billigt, från 1 dollar och uppåt, dvs vi tar inte ut terminsavgifter så som det fungerar vid traditionella universitet och högskolor i Sverige. Detta därför vi vill att våra kurser skall vara tillgängliga runt om i världen och att det inte skall spela någon roll om man bor inom eller utanför EU. Vi utgår ifrån det som kallas för E-learning, då det har stora fördelar eftersom då behöver inte studenterna flytta till någon av de större universitetsstäderna där det är extremt stor bostadsbrist. Allting kommer att finnas tillgängligt direkt över nätet. På det här sättet undviker vi också onödiga resor som är skadliga för miljon i form av utsläpp. Vi tänker helt enkelt ett par steg längre än traditionella universitet och högskolor. Till detta universitet kommer vi också att skapa något mycket spännande som skall fungera som en länk mellan akademi och arbetsmarknad, för att hjälpa våra studenter att få jobb efter sin utbildning.

Något annat som gör oss unika är att vi inte sätter upp murar, utan vi skapar kurser som är från väldigt elementär nivå och uppåt, och detta för att vi har som vision att nya kunskaper skall vara tillgängliga för alla. Detta samtidigt som vi vill riva ner andra hinder som finns i andra länder som stänger ute människor från utbildning och tillgång till nya kunskaper, genom att sätta upp höga förkunskapskrav.

Vår hemsida hittar ni enklast via följande länk: http://medisonuniversity.org/

Advertisements

Massiv urbanisering – brist på bostäder – efterfrågan på kunskap/kompetens

February 26, 2014

Massiv urbanisering – brist på bostäder – efterfrågan på kunskaper

Sedan många år tillbaka är det en snabb urbanisering med utflyttning från glesbygd och landsbygd och inflyttning till storstäderna.

Samtidigt är det en gigantisk bostadsbrist i storstäderna, vilket leder till att marknaden för svartkontrakt, ockerhyror osv frodas.

Därför borde vi istället satsa på att göra det mer attraktivt att bo kvar och verka på landsbygden. Genom att bygga ut bredband så kan fler företag verka och utvecklas utanför storstäderna.

Genom att minska trängseln på vägarna runt storstäderna och i kollektivtrafiken så kan vi minska pressen på miljön som redan är utsatt.

Dessutom är det som så att det inte byggs så mycket i storstäderna därför att de som har de stora fastigheterna vill inte att deras fastigheter minskar i värde. Så, de bromsar möjligheterna till byggande för att hålla uppe priserna. Sedan skyller de på socialdemokraterna och byggsubventioner för att det inte är lönsamt att bygga.

På landsbygden och ute i glesbygden kan människan och miljön leva i harmoni med varandra. Tänk att kunna köpa närodlat av den lokala bonden och att inte behöva trängas i städerna. Kunna njuta av den fina naturen och låta barnen gå i en lokal byskola.

Vad vi dock vet i dagsläget är att nya kunskaper kommer att behövas oavsett var vi bor, och detta därför att arbetsmarknaden förändras. Vi ser redan att företagen säger att de inte hittar rätt kompetens när de har rekryteringsbehov. Så, för att företagen skall kunna hitta rätt kompetens, så behövs det nya former av utbildning, som gör fler anställningsbara. För att möjliggöra för fler att få tillgång till utbildning och nya kunskaper behöver e-learning få ta allt större plats jämfört med traditionella skolor.

Vad är då e-learning?. E-learning är en inkluderande term som beskriver en utbildningsteknologi, eller en teknologi som stödjer inlärning och att lära ut. En pionjär inom E-learning som förtjänar att nämnas i det här sammanhanget är Bernard Luskin. Han menar att e-learning skall tolkas som spännande, energifyllt, entusiastiskt, emotionelllt, utökad tillgång, utmärkt och utbildande.

En viktig del av E-learning är det virtuella klassrummet, som är en form av distansutbildning där kursinnehålla levereras med hjälp av olika metoder tex course management applications, multimedia resurser, videokonferenser. Det innebär även att det erbjuds möjligheter för studenter och instruktörer/lärare att kommunicera via dessa teknologier.

Så, genom snabb utbyggnad av bredband via tex fiberkabel så kommer fler att kunna nyttja de nya teknologierna tex för utbildning, eller för att driva företag på nätet. På det här sättet så kan vi minska onödigt resande och därmed spara miljön. Därför måste vi istället för att göra datorer avgiftsbelagda med tv-avgift ta bort den här typen av skadliga skatter som motarbetar människors tillgång till nya teknologier. Statens kontrollbehov måste stoppas och vi måste låta teknologierna finnas tillgängliga för alla.

Betygen betyder inte något – kontakter och rätt erfarenhet avgör allt

February 25, 2014

Jag är inte förvånad över de fallande skolresultaten. Det har ju med ungdomsarbetslösheten att göra. Alla ungdomar ser ju att det lönar sig “inte” med bra betyg, och att studier inte lönar sig heller ekonomiskt utan är en ekonomisk förlust. För att få jobb så måste du antingen tillhöra “rätt” parti eller känna “rätt” person, eller tillhöra “rätt” nätverk. Barn och ungdomar har ofta inte något av dessa tre då de fortfarande befinner sig inom skolans värld. I Sverige kan du ha toppbetyg i alla ämnen men ändå aldrig någonsin få jobb, just därför att du tillhör “inte” innegänget. Är det dessutom som så att dina föräldrar “inte” tillhör innegänget och har “rätt” kontakter då är ditt betyg ingenting värt när du söker jobb. Dvs, att du har klarat av skolan är inte det som intresserar arbetsgivarna. För arbetsgivarna är det just “rätt” innegäng, “rätt” erfarenhet osv som styr. Det är likadant med högre utbildning. Du kan ha en eller två PhD examen från världens främsta universitet, men känner du inte rätt person eller har exakt rätt erfarenhet så är dessa två examina inte värda något på den svenska arbetsmarknaden. Att som politikerna tro att det är skolbetygen i grundskolan som avgör vem som får jobb stämmer inte med hur samhället och vår omvärld har förändrats.

Att tänka nytt kring arbete och livsmiljö

February 25, 2014

Som alla säkert lagt märke till så har både Sverige och världen förändrats. Berlinmuren revs ner i slutet av 1980-talet, och kommunismen i Östblocket kollapsade.

Det i sig medförde en stor förändring av världskartan, då nya stater uppstod i det forna Östblocket som självständiga stater. Tex de Baltiska staterna som gick med i Europeiska Unionen.

Men, den allra största förändringen som skett genom åren är de teknologiska förändringarna och utvecklingen av internet och bredbandstjänster.

Nu kan människor ganska enkelt skapa sig en hemsida för att utifrån den sedan bygga sig ett företag och ett varumärke. Du kan också marknadsföra dig själv och ditt företag via de sociala medierna, som når ut till väldigt många människor. Kommungränser och landsgränser osv blir allt mindre relevanta i dagens globaliserade värld.

När vi nu ser att bredband även byggs ut på landsbygden så kommer det medföra stora fördelar, tex att människor kan bo kvar på landsbygden där de har sitt sociala nätverk och där familjen mår bra. Alla behöver inte in till storstäderna för att trängas i den gigantiska bostadsbristen.

Med snabbt bredband via fiberkabel så kan du nå hela världen med ditt budskap och din marknadsföring. Du kan starta ett litet företag via nätet och skapa en professionell marknadsföring av företaget via hemsida och som sagt var via de sociala medierna.

Genom att etablera ditt kontor på hemmaplan så minskar också utsläppen från onödiga resor, vilket är mycket bra för miljön som redan är väldigt utsatt.

Dessutom är det ofta billigare att bo på landsbygden där priserna är betydligt lägre än i storstäderna. Sedan finns där ofta små byskolor som ger barnen och föräldrarna en trygghet som inte finns i storstäderna.

Så, det gäller att se och nyttja de möjligheter som finns med nya teknologier. För, kan vi minska det onödiga resandet så minskar trängseln på våra vägar och i kollektivtrafiken. Då minskar vi också ned onödig ”dötid” som går åt att åka fram och tillbaka.

Genom mobiltelefoni så har du hela tiden tillgång till världen runt omkring, då många mobiltelefoner har möjlighet till uppkoppling mot Internet även när du är utomhus. På så vis är du som företagare hela tiden kontaktbar när kunder eller klienter behöver det.

Kan familjen dessutom stanna kvar i en miljö där de bott kanske i generationer och där vuxna och barn känner sig trygga så är det mycket värt.

Det går helt enkelt utmärkt att etablera och utveckla småföretag på andra ställen än i storstäderna.

Genom att bo på landsbygden så kan du också köpa närodlat/närproducerat från de lokala och regionala gårdarna och på så vis hjälpa till att bevara matproduktion i Sverige. Genom att köpa det som finns nära så undviker du också att bidra till att djur transporteras på ett ovärdigt sätt över världen.

Mångfald och funktionshinder

February 23, 2014

Mångfald blir ett allt viktigare begrepp och kan innehålla väldigt mycket olika saker. En av de saker som nämns handlar om funktionshindrade och deras möjligheter att leva ett självständigt liv, men även att de har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Något som Andres Tapia tar upp i sin nya bok The Inclusion Paradox – The Obama Era and the Transformation of Global Diversity. Han tar upp att en av orsakerna till vårt icke-agerande handlar om våra rädslor och att det är kopplat till det som vi uppfattar som det okända. Det har i sin tur en koppling till att vi är felinformerade om personer som är eller kan uppfattas som annorlunda.

Därför måste vi börja med att konfrontera våra rädslor, och det kan göras genom att mötas och umgås med de personer som vi uppfattar som annorlunda. Det medför nämligen enligt Tapia (2013) att våra negativa stereotyper och och fördomar om funktionshindrade förändras.

Funktionshinder är mycket vanligt i många olika länder. Var femte amerikan (57 miljoner) har någon form av funktionshinder, vilket gör denna grupp till den största av minoritetsgrupperna. Globalt är det ungefär 1,1 biljoner personer som har någon form av funktionshinder.

30% av USA:s befolkning i åldern 55-64 år har någon form av funktionshinder. I detta räknar vi inte in de veteraner som återvänder från något krig eller någon konflikt utomlands. Bland de veteraner som återvänder från något krig utomlands så är det hela 45% som ansöker om stöd på grund av funktionshinder. Sammanlagt så är det 3,5 miljon av 21,5 miljoner veteraner som har något funktionshinder.

Bland gruppen African-Americans så är det hela 20% som har någon form av funktionshinder, vilket gör dem till den enskilt största gruppen bland funktionshindrade.

Hur påverkar då detta deras möjligheter att få jobb?.

Färre än hälften (41%) av personer med funktionshinder, och som ingår i grupper 21-64 år är anställda. Personer med lindrigt funktionshinder har tyvärr sämre förutsättningar att bli anställda än de som inte har något funktionshinder. Bland de med lindrigt funktionshinder är 75 procent i arbete, medan de som inte har något funktionshinder har ett högre deltagande på arbetsmarknaden, nämligen 83.5%.

Tittar vi däremot på gruppen med allvarliga funktionshinder, så är det endast 28% av dessa som är anställda, dvs har ett jobb att gå till. Dessutom visar det sig att bland de med allvarliga funktionshinder är det endast 15,5% som har heltidsjobb, och jämför vi detta med de som inte har något funktionshinder så är motsvarande siffra 63%. Bland de med lindriga funktionshinder så är det 48% som har ett heltidsjobb.

Bland de som har allvarliga former av funktionshinder så är hela 65% av dessa helt arbetslösa, och jämför vi detta med de som har lindriga funktionshinder så är siffran där 25%. Motsvarande siffra för de som inte har något funktionshinder är 16,5%.

Förutom att enskilda individer har fördomar mot funktionshindrade som förhindrar dem från att etablera sig på arbetsmarknaden, så finns det också barriärer inom företagen som upprätthåller våra rädslor och vår ignorans gentemot funktionshindrade som hindrar företagen från att rekrytera, attrahera och behålla personal med olika typer av funktionshinder. För många människor med funktionshinder misslyckas på arbetsplatsen på grund av uttalade och outtalade uppfattningar om att funktionshindrade inte klarar av jobbet.

Företagen oroar sig i onödan för ökade kostnader, säkerhet, juridiska problem och hur deras anställda och deras kunder kommer att reagera på grund av att de har funktionshindrade som anställda. Dessa kontraproduktiva attityderna skapar en arbetslöshet på 44% bland funktionshindrade, vilket är den högsta siffran bland alla demografiska grupper.

Samtidigt visar det sig att alltfler personer med något funktionshinder investerar i både utbildning och praktik, och för närvarande så är det hela 2,2 miljoner collegestudenter i USA som har någon form av funktionshinder. Bland dessa är det hela 25% som tar ut en major i datavetenskap, ingenjörsexamen och andra vetenskaper, vilket är nyckelområden och där det idag finns brist på talanger.

Det visar sig mycket tydligt att människors missförstånd, negativa attityder och uttryckliga fördomar leder till att personer med funktionshinder är arbetslösa eller undersysselsatta.

Många som är förespråkare för att anställa människormed funktionshinder påpekar att vi måste börja erkänna att funktionshinder är en del av det mänskliga, och att vi alla påverkas på ett eller annat sätt. Det viktigaste sättet att bli bekväm med funktionshinder är att tillbringa tid med personer som har olika typer av funktionshinder. Då kommer vi nämligen att både se och uppleva att dessa personer är precis som du och jag, och att de kan väldigt mycket, istället för att uppfatta det som att de inte kan saker och ting. Personliga relationer är kraftfulla verktyg för att sänka de barriärer som stänger ute funktionshindrade från arbetsmarknaden (Tapia.2013:205-212).

Slutligen så skickar Andres Tapia med några råd till oss nämligen:

(a) Utgå inte att du vet bäst vad en funktionshindrad person behöver

(b) Om en person med funktionshinder erbjuder dig en kopp kaffe och en bit paj, låt dem göra det och försök absolut inte att hindra dem

(c) Använd inte handikapptoaletter om det inte är så att alla andra toaletter är upptagna

Kvinnor i arbetslivet och i ledande befattningar

February 22, 2014

Under flera års tid så har det talats om glastaket som ofta hindrar kvinnor att nå de högsta ledande befattningarna. Alltmer forskning har kommit kring kvinnor och ledarskap, och sakta men säkert förändras situationen.

Argument som ofta har förts fram handlar om brist på kompetens bland kvinnor. Det här stämmer dock inte då forskning visar på att det är fler kvinnor än män som satsar på att utbilda sig, och det är fler kvinnor som tar ut examen inom högre utbildning. I USA så visar statistik på att det är 57% av kvinnorna som tar minst en bachelors degree och 52% av kvinnorna tar ut en doktorsexamen.

Hur ser då kopplingen ut mellan fler kvinnor i ledande befattningar och ekonomisk lönsamhet ut?. 2011 års rapport från Catalyst visar på att företag med flest kvinnor i sina styrelser visade på bättre lönsamhet. Företag med tre eller fler kvinnor som VD hade bättre lönsamhet än de företag som inte har någon kvinnlig VD och skillnaden var hela 84%. Tittar vi inom finansbranschen så visar det sig att under perioden 2000 till 2009 så utgjorde kvinnor en stor skillnad, tex så visar det sig att hedge funds som leds av kvinnor hade bättre lönsamt än de som leds av män. De hedge funds som hade kvinnliga chefer hade en vinst på 9,5% medan de som hade manliga chefer bara visade upp en vinst på 5,8%.

Angående krisåret 2008, så visar det sig nu att de funds som hade kvinnliga chefer bara gjorde en förlust på 9,6% medan de som hade manliga chefer förlorade hela 19%.

Hur ser det egentligen ut runt om i världen?. I japan så innehar kvinnorna bara 10% av chefsjobben, i Mexiko så är manliga arbetsgivare fler än kvinnliga arbetsgivare. I Europa så innehar endast 31% av kvinnorna chefsposterna. Går vi sedan över Atlanten så visar det sig att i de så kallade Fortune 500 företagen så finns det bara 8% kvinnor bland de som tjänar allra mest, av dessa är 14% corporate officers och 16% är styrelsemedlemmar, och endast 3,5% innehar VD-posten (Tapia.2013:165-167).

Rent generellt så brukar det påpekas att runt om i världen så är hela 40% av personerna i ledande befattningar kvinnor. I Latin Amerika däremot så är samma siffra bara 30%.

I japan så visar det sig att könsrollerna många gånger ställer till stora problem för kvinnorna att avancera till ledande befattningarna, därför att där förväntas det att kvinnors som gifter sig skall gå i pension istället för att jobba. Så, i Japan är det endast 10% kvinnor på de ledande befattningarna, och motsvarande siffra för USA är 43% (Tapia.2013:176-178).

The future of online education is here – Welcome to Medison University

February 21, 2014

Here at Medison University we believe in the possibilities of e-learning. We believe that anything is possible, and we want to offer you new courses that no other university offers. For us technology is very important, and thatś why some of our courses will give you the basic skills when it comes to using computers, and we also offer a special course which covers social media. A long the way new courses of high international quality will be developed and se welcome you all to the future of online education, and we welcome new students and new employees to join our fantastic new university.

So, i welcome all of you to Medison University. http://medisonuniversity.org/

Yours Sincerely

Mikael Drakenberg

Chief Administrator

Medison University

Digitalt arbets och studieliv

February 20, 2014

Det finns stora fördelar med ett digitalt arbets- och studieliv. Jag tror på de möjligheter som finns när mycket flyttar ut på nätet. Tex tror jag stenhårt på utbildning över nätet. Då tvingar man inte studenter att flytta till storstäderna där det ofta är stor bostadsbrist, och där bostadsköerna är mycket långa. Dessutom minskar vi onödigt resande vilket är bra för miljön. Med den snabba utbyggnaden av bredband även till orter utanför storstäderna så kan mycket göras via nätet. Då kan du bo kvar i den miljö som du älskar och där du har ditt sociala nätverk vilket underlättar för dig att må bra. Dessutom är det ju billigare att bo på mindre orter än i storstäderna, och då behöver du inte dra på dig stora lån för att köpa eller hyra en ny bostad. Så, allting talar för ett digitalt arbets- och studieliv.

Cyberstalking and Cyberharassment Laws – United States of America

February 19, 2014

State Cyberstalking and Cyberharassment Laws

Overview | State Statutes | Cyberbullying


Last update: Dec. 5, 2013

PLEASE NOTE: NCSL cannot provide assistance with individual cases. NCSL serves state legislators and their staff. This site provides comparative information only and should not be construed as legal advice. 

For information about how to deal with cyberstalking or online harassment, visit OnGuardOnline or follow these guidelines.

Overview

 States have enacted “cyberstalking” or “cyberharassment” laws or have laws that explicitly include electronic forms of communication within more traditional stalking or harassment laws. In addition, recent concerns about protecting minors from online bullying or harassment have led states to enact “cyberbullying” laws. This chart identifies state laws that include specific references to electronic communication. However, other state laws may still apply to those who harass, threaten or bully others online, although specific language may make the laws easier to enforce. This chart classifies the various state laws addressing these three different types of online behaviors, as described below.

Cyberstalking.  Cyberstalking is the use of the Internet, email or other electronic communications to stalk, and generally refers to a pattern of threatening or malicious behaviors. Cyberstalking may be considered the most dangerous of the three types of Internet harassment, based on a posing credible threat of harm. Sanctions range from misdemeanors to felonies.

Cyberharassment. Cyberharassment differs from cyberstalking in that it may generally be defined as not involving a credible threat. Cyberharassment usually pertains to threatening or harassing email messages, instant messages, or to blog entries or websites dedicated solely to tormenting an individual. Some states approach cyberharrassment by including language addressing electronic communications in general harassment statutes, while others have created stand-alone cyberharassment statutes.

* Note: This chart does not cover cyberbullying laws. Cyberbullying and cyberharassment are sometimes used interchangeably, but cyberbullying generally refers to electronic harassment or bullying among minors within a school context. See the NCSL’s Education Program’s cyberbullying page for more information on cyberbullyings laws and legislation.

See also:  State laws related to electronic solicitation or luring of childrenInternet filtering laws–schools and libraries, and NCSL LegisBrief: Protecting Children Online.

State/Territory Cyberstalking Cyberharassment
Alabama Ala. Code § 13A-11-8
Alaska Alaska Stat. §§ 11.41.260, 11.41.270
Arizona  Ariz. Rev. Stat. § 13-2923 Ariz. Rev. Stat. §§ 13-291613-2921
Arkansas Ark. Code § 5-41-108  Ark. Code § 5-41-108
California Cal. Civil Code § 1708.7, Cal Penal Code § 646.9 Cal. Penal Code §§ 422653.2653m
Colorado Colo. Rev. Stat. §§ 18-60218-9-111  Colo. Rev. Stat. § 18-9-111
Connecticut  Conn. Gen. Stat. § 53-181d (2012 Public Act 114), 53a-183  Conn. Gen. Stat. § 53a-182b53a-183
Delaware  Del. Code tit. 11 § 1311
Florida Fla. Stat. § 784.048  Fla. Stat. § 784.048
Georgia Georgia Code § 16-5-90
Hawaii  Hawaii Rev. Stat. § 711-1106
Idaho  Idaho Stat. §§ 18-790518-7906
Illinois 720 ILCS §§ 5/12-7.3, 5/12-7.5, 740 ILCS 21/10 720 ILCS §§ 135/1-2, 135/1-3, 135/2
Indiana  Ind. Code § 35-45-2-2
Iowa  Iowa Code § 708.7
Kansas Kan. Stat. § 21-3438
Kentucky  Ky. Rev. Stat. § 508.130 to .150
Louisiana La. Rev. Stat. §§ 14:40.2, 14:40.3
Maine  Me. Rev. Stat. tit 17A § 210A (see 2007 Me. Laws, Ch. 685, sec. 3)
Maryland  Md. Code tit. 3 § 3-805 (2013 H.B. 396, Chapter 369)
Massachusetts Mass. Gen. Laws ch. 265 § 43  Mass. Gen. Laws ch. 265 § 43A
Michigan Mich. Comp. Laws §§ 750.411h, 750.411i  Mich. Comp. Laws § 750.411s
Minnesota Minn. Stat. § 609.749  Minn. Stat. § 609.795
Mississippi Miss. Code §§ 97-45-15, 97-45-17, 97-3-107  Miss. Code § 97-29-45
Missouri Mo. Rev. Stat. § 565.225  Mo. Rev. Stat. § 565.090
Montana Mont. Code Ann. § 45-5-220  Mont. Code Ann. § 45-8-213
Nebraska*  Neb. Rev. Stat.§ 28-311.02  Neb. Rev. Stat.§ 28-311.02
Nevada Nev. Rev. Stat. § 200.575
New Hampshire  N.H. Rev. Stat. § 644:4
New Jersey  N.J. Stat. § 2C:12-10, 2C:12-10.1
New Mexico*  N.M. Stat. § 30-3A-3
New York  New York Penal Law § 240.30
North Carolina N.C. Gen. Stat. §§ 14-196.3  N.C. Gen. Stat. § 14-196(b)
North Dakota  N.D. Cent. Code § 12.1-17-07
Ohio Ohio Rev. Code § 2903.211  Ohio Rev. Code §§ 2917.21(A), 2913.01(Y)
Oklahoma Okla. Stat. tit. 21 § 1173  Okla. Stat. tit. 21 § 1172
Oregon Or. Rev. Stat. §§ 163.730 to 163.732  Or. Rev. Stat. § 166.065
Pennsylvania Pa. Cons. Stat. tit. § 18 2709.1  Pa. Cons. Stat. tit. 18 § 2709(a), 2709(f)
Rhode Island R.I. Gen. Laws §§ 8-8.1-1, 11-52-4.2,  R.I. Gen. Laws § 11-52-4.2
South Carolina S.C. Code §§ 16-3-1700(C), 16-3-1700(F)  S.C. Code §§ 16-3-1700(B), 16-3-1700(C)16-17-430
South Dakota S.D. Cod. Laws § 22-19A-1  S.D. Cod. Laws § 49-31-31
Tennessee Tenn. Code § 39-17-315  Tenn. Code § 39-17-308
Texas  Tx. Penal Code § 33.07
Utah Utah Code § 76-5-106.5  Utah Code § 76-9-201
Vermont Vt. Stat. tit. 13 §§ 1061, 1062, 1063 Vt. Stat. tit. 13 § 1027
Virginia Va. Code § 18.2-60  Va. Code § 18.2-152.7:1 
Washington Wash. Rev. Code §§ 9A.46.1109.61.260  Wash. Rev. Code §§ 9A.46.020, 10.14.020
West Virginia  W. Va. Code § 61-3C-14a
Wisconsin Wis. Stat. § 947.0125
Wyoming Wyo. Stat. § 6-2-506 

Territories:

  Guam   X.G.C.A. tit. 9 §§ 19.69, 19.70   X.G.C.A. tit. 9 §§ 19.69, 19.70

Source: http://www.ncsl.org/research/telecommunications-and-information-technology/cyberstalking-and-cyberharassment-laws.aspx

Viktigt att känna till om EU och EU-rätten

February 19, 2014

Med tanke på att Sverige är medlem av Europeiska Unionen så får vi leva med den fria rörligheten som är en del av Fördraget om den Europeiska Unionen. Det innebär bland annat enligt EU-rätten att vi “inte” har rätt att tränga undan andra EU-länders kollektivavtal när de har arbetskraft utstationerad till Sverige. Det är innebörden av Lex Laval. Europarätten fungerar som så att om/när det uppstår en konflikt mellan EU-rätt och nationell rätt, då har EU-rätten företräde (Bernitz & Kjellgren.2010:77-79). Angående EU-direktiv så fungerar det som så att staten har en skyldighet att genomföra direktiven, men man lämnar över ansvaret för hur implementeringen genomförs till de nationella myndigheterna (Bernitz & Kjellgren.2010:86).