Det egna lärandet – jag vill bestämma själv!.

Skola och utbildning är något som debatteras ofta och där finns stora konflikter mellan höger och vänster.

Vissa anser att alla skall lära sig exakt samma sak på exakt samma tid, och att man inte skall ta någon som helst hänsyn till att människor är olika. Andra däremot vill utgå ifrån den enskilda individen. För, sanningen är den att vi alla är olika och att vi alla har enklare eller svårare för olika saker.

Då måste man anpassa lärandet efter individens förutsättningar.

Själv föredrar jag numera att styra över mitt eget lärande, istället för att bli påtvingad kollektivt lärande. Jag lär mig bäst när jag sitter för mig själv och läser, och kan välja litteratur efter eget huvud. Själv är jag övertygad om att vi har olika intressen och att vi därför tycker om vissa ämnen bättre än andra ämnen.

För mig är det så viktigt att själv kunna välja litteratur för att på den vägen lära mig nya saker inom mina olika ämnen. Jag läser mer än gärna litteratur på engelska inom mina ämnen eftersom det känns naturligt för mig då jag bott och gått i skola i USA i mina yngre år. Dessutom är det viktigt för mig att inte bli påtvingad litteratur som är indoktrinerande. För, alla av oss har någon form av ideologisk uppfattning och jag är inte intresserad av litteratur som förmedlar en anti-amerikansk linje eftersom det inte är förenligt med vad jag står för som människa. Jag är dessutom övertygad om att var och en lär sig bättre om det handlar om ett ämne som intresserar en.

Däremot kan jag läsa sådant som framför saklig kritik och som inte baserar sig på ideologi. För, det finns alltid kritik att framföra mot olika länder och deras system. Jag menar helt enkelt att fördomar skall hållas utanför annars blir det att den som skriver för in sitt eget bias.

Inom juridiken är det så tydligt, för där man man noga studera hur ett land uppfyller sina förpliktelser mot tex Europakonventionen och andra internationella rättsliga förpliktelser. Då fastnar man inte i de ideologiska uppfattningarna om hur något ligger till.

Samhällsvetenskap rent generellt har under lång tid haft problem med att ideologi förblindar så hela bilden inte förmedlas till studenterna vilket är oacceptabelt. Ideologisk indoktrinering skall inte förekomma i något klassrum, utan lärare och föreläsare skall hålla sin egen ideologiska uppfattning borta från klassrummet. Det hör nämligen till det självklara att vi låter studenterna bilda sig sin egen uppfattning om hur det ligger till.

Så, min rekommendation till lärare oavsett om det handlar om skolan eller den högre utbildningen är att respektera individen och att vi alla är olika och har olika lätt eller olika svårt för olika ämnen. Vissa elever lär sig bättre på egen hand än i kollektiv, och det tycker jag vi skall tillåta och acceptera. För, ingen är en exakt kopia av någon annan och detta därför att var och en av oss är unik.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: