Den ratade arbetskraften är inte oduglig!

Idag har vi en situation i Sverige med mer än 400.000 arbetslösa, och lite drygt 35.000 långtidsarbetslösa i den så kallade sysselsättningsfasen.

Detta är ett enormt slöseri med humankapitalet, då det kostar samhället stora summor pengar i form av mänskligt lidande. När människor isoleras från resten av samhället därför att det har skapats en medveten stigmatisering av de arbetslösa, så leder det i sin tur till ökad psykisk ohälsa.

Problemet är uppenbart, nämligen att arbetsgivare som skall anställa nya medarbetare väljer bort arbetslösa på grund av fördomar. Det visar en undersökning som IFAU genomfört.

Vad kan vi då göra åt det här?. En sak handlar om att försöka skapa förtroende mellan arbetsgivare och arbetstagare, och det genom flera platser för personliga möten där parterna kan börja lära känna varandra som människor.

Det har nämligen visat sig att genom att umgås och lära känna varandra så försvinner ofta de fördomar man byggt upp tidigare. Detta därför att då blir man som individ medveten om att ”oj – det är inte något fel på den andra personen”. Det här beskriver Mubarak Chouhdry i sin nya bok I Love America – So Why Dont You!. Han berättar om hur uppväxten i Pakistan och att Pakistan och Indiend legat i krig medfört att han fått fördomar mot Indier. Sedan efter att han emigrerat till USA så träffade han en ung Indier där som han lärde känna och som blev hans vän. Det medförde att han blev medveten om sina fördomar och att det går att jobba bort de fördomar man bär på som individ (Chouhdry.2013:32).

Ett av de stora problemen idag är att vi har så lätt för att döma snabbt utan att först möta och lära känna den enskilda individen. Att vi dömer en människa utifrån de fördomar som vi har medvetet eller omedvetet är något som måste förändras. Möten, att umgås och att lära känna varandra som människor är något som borde bli det naturliga i en rekryteringsprocess. För, det är bara så som vi kan bilda oss en riktig och personlig uppfattning om den enskilda människan.

Att det går att komma bort från fördomar vet jag utifrån personlig erfarenhet, då jag tack vare mina föräldrars jobb träffat väldigt mycket människor med olika etniska, kulturella, nationella, och religiösa bakgrunder. Många av dessa människor har jag fortfarande kontakt med då de är så varma och generösa som människor.

Vi behöver helt enkelt komma bort från det här med att döma bara utifrån ett CV och ett personligt brev. Detta därför att det är så opersonligt idag. Utan möten och att lära känna varandra så går det heller inte att bygga relationer mellan människor. Så, det jag vill trycka på lite extra i den här artikeln är döm inte utan att först ha träffat och lärt känna människan.

Visst, jag förstår att arbetsgivarna får väldigt många ansökningar och att arbetsgivaren har full rätt att välja vem de anställer. Men, tänk också på den andra sidan dvs de som blir ”nobbade”, för vi vet

inte vad det kan få för konsekvenser i form av att individen tar väldigt illa vid sig. Det kan leda till att den enskilda individen mår dåligt och kanske börjar känna och uppleva att alla är emot mig. Det kan i sin tur medföra stora ekonomiska kostnader för samhället i form av långvarig vård för psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att personer som saknar socialt nätverk, dvs människor omkring sig känner att någon bryr sig om dem som människor. Dagens system med kontroll och övervakning gynnar inte dessa människor det minsta lilla, utan kan istället förvärra deras situation.

Mikael Drakenberg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: