Obstruktion i amerikansk politik

Obstruktion har kommit att bli ett allt vanligare problem i amerikansk politik. I vardagstal används begreppet Filibustering , vilket innebär ett beslutsbeteende eller ett hot om ett sådant beteende. Ett vanligt exempel på det här är att någon eller några talar hur länge som helst för att förhindra ett kollektivt beslut som skulle gå dem emot. En person som forskat och skrivit mycket om det här är Gregory Koger. År 2010 så kom hans kända bok Filibustering: A Political History of Obstruction in the House and Senate. Genom att utveckla en teori om obstruktion så har Gregory Koger lyckats visa på att antalet Filibusters har kommit att öka över tid, och att under de senaste åren har dettta ökat i antal jämfört med tidigare år. Koger (2010) har också lyckats med att klassificera dessa Filibusters utifrån olika policyområden, och det är inte förvånande att det har kommit att ske vissa förändringar när det handlar om vilka områden som Filibusters förekommer inom, och att det varierar över tid, och att det här inte sker i både Senaten och Kongressen samtidigt (Theriault & Surface Shafran.2013:55). 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: