Partipolarisering i den amerikanska Kongressen

I den nya boken New Directions in American Politics så tar forskarna Sean M. Theriault och JoBeth Surface Shafran och visar på en tydlig trend i amerikansk politik, nämligen att partipolariseringen i Kongressen har kommit att bli allt tydligare under de senaste 50 åren. De påpekar också att valet till Kongressen år 2008 medförde att USA kom att få den mest polariserade Kongressen sedan början av 1900-talet, och att inget tyder på någon förändring i samband med valet till Kongressen 2011-2012 (Theriault & Surface Shafran.2013:48).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: