Skydd av integriteten i det amerikanska arbetslivet!.

Fjärde tillägget till konstitutionen skyddar en persons integritet på en statlig arbetsplats, men bara om arbetstagaren har kunnat visa på en subjektiv och en objektiv förväntning om skydd för sin integritet.

I rättsfallet Levental v Knapek så finner Department of Transportations i samband med en undersökning att en anställd har missbrukat arbetsplatsens datasystem.

The second circuit (domstolen) fann att kraven på skydd av integriteten är uppfyllda, men att den undersökning om work-related misconduct som genomförts inte strider mot fjärde tillägget till konstitutionen. Detta därför att det fanns därför att regeringens legitima syfte ansågs väga tyngre än den anställda individens skydd för integriteten.

I USA så balanserar domstolarna kravet på skydd av integriteten mot arbetsgivarens intressen. Åtminstone är det hur det fungerar inom den offentliga sektorn. Men, detta balancing test tillämpas inte om det är tal om en arbetsplats inom den privata sektorn.

Fjärde tillägget till konstitutionen är inte tillämpligt i de fall där regeringens intrång ”inte” kränker den enskilda individens förväntningar angående skydd av integriteten. Dvs, det är bara när ett sådant här intrång ”kränker” individens förväntningar om skydd av integriteten som fjärde tillägget till konstitutionen blir tillämpligt (Rustad.2013:256-257).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: