Om Facebooks avtal och avtal/kontrakt på nätet

Angående Facebooks avtal och avtal på nätet, så har jag nu kollat upp det här. Det är så att det finns två olika former av avtal, det ena är “clickwrap agreement” som innebär att avtalet i sin helhet måste vara synligt för individen och individen blir “inte” bunden förrän han/hon har klickat på “accepterar/yes”. Det andra alternativet är så kallade “Browsewrap agreements”. Ett sådant avtal innebär att det “inte” finns något krav på individen måste skriva under något avtal eller klicka på “accepterar/yes” för att bli bunden av avtalet. I boken Global Internet Law så står det uttryckligen att Facebooks avtal är ett “Browsewrap agreement” därför att direkt i inledningen av avtalet så står det att: “By using or accessing Facebook, you agree to this statement” (Rustad.2013:98).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: