Det amerikanska rättssystemet

Att förstå det amerikanska rättssystemet

För att kunna förstå det amerikanska rättssystemet så måste vi börja med lite bakgrundskunskaper om USA:s historia. Michael Bogdan som är professor i internationell och komparativ- och processrätt vid Lunds Universitet har skrivit boken Komparativ Rättskunskap och förklarar där att allting började med tretton oberoende brittiska nordamerikanska kolonier. De valde således av naturliga skäl att tillämpa brittisk rätt, så kallad Common law. Det medför enligt en del tolkningar att engelska prejudikat fortfarande kan anses som bindande för domstolarna i USA. Enhetliga procedurregler för de amerikanska domstolarna kom först år 1938.

USA är som bekant en federal statsbildning som består av ett 50 tal närbesläktade rättssystem. Som det fungerar idag så har delstaterna fått  behålla och utveckla sina egna rättsregler inom områden som straffrätt, familjerätt, arvsrätt, avtalsrätt, bolagsrätt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt, och kollissionsrätt. Däremot så har regleringarna av sjörätten, konkurrensrätten, och patenträtten överförts till federal nivå.

Domstolsväsendet i USA är uppdelat på federala och delstatliga domstolar, och på delstatlig nivå så kan det variera en hel del mellan delstaterna. På delstatsnivå så börjar det ofta med distrikts- eller grevskapsdomstolar (district courts el county courts) som dömer i första instansmål. Dessa domstolar kallas också för trial courts. Sedan finns det möjligheter att överklaga till court of appeals. Högsta instans är USA:s högsta domstol (Supreme Court).

För småmål så används i delstaterna så kallade small claims courts. Dessutom finns det familjedomstolar, ungdomsdomstolar och trafikdomstolar (Bogdan.2003:128-134).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: