Så här kan vi förstå framväxten och utvecklingen av rättsordningen!.

Att förstå rättsordningen

För att förstå hur rättsordningen fungerar så måste vi vara medvetna om de faktorer som påverkar rättssystemet framväxt och utveckling.

Det finns ett flertal sådana faktorer tex det ekonomiska systemet, Det politiska systemet och ideologi, religion, historia och geografi, men även demografiska faktorer.

Det här beskrivs på ett enkelt sätt i boken Komparativ Rättskunskap skiven av Michael Bogdan.

Han lyfter bland annat fram att det som kallas för rättsordningen ofta har kommit att växa fram och utvecklas för att tjäna det rådande ekonomiska systemet. Dessutom så påverkas rättsordningen av det politiska system som rådet i landet, och det gäller särskilt inom områden som statsrätt, straffrätt och förvaltningsrätt. Vid en jämförelse mellan olika länder så har det också visat sig att de religiösa föreställningar som befolkningen har kan spela en viktig roll i samband med att landet utformar sin rättsordning, det märks i vissa länder inom områden som familjerätt och straffrätt. En annan mycket viktig faktor som har kommit att påverka hur ett land bygger upp och utvecklar sin rättsordning är landets historiska utveckling, dvs det spelar stor roll om landet är en republik eller en monarki. Michael Bogdan tar också upp att ett lands rättsordning kan påverkas av biologiska skillnader, men att dessa biologiska skillnader uppkommer även inom befolkningar som tillhör samma ras, och detta enligt Bogdan (2003) bero på landets näringsförhållanden, klimat och religion (Bogdan.2003:64-70).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: