Archive for January, 2014

Om skärpning av Diskrimineringslagen

January 29, 2014

I november 2012 så fattade Riksdagen beslut om att skärpa till förbudet mot åldersdiskriminering och det började gälla från och med 1/1 – 2013. Det innebär att åldersdiskriminering nu är förbjudet inom alla samhällsområden, tex varor, tjänster, bostäder, allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, studiestöd och offentlig anställning. Sedan tidigare var det förbjudet med åldersdiskriminering inom arbetsliv och utbildning (Widell & Mlekov.2013:48).

Advertisements

Det egna lärandet – jag vill bestämma själv!.

January 27, 2014

Skola och utbildning är något som debatteras ofta och där finns stora konflikter mellan höger och vänster.

Vissa anser att alla skall lära sig exakt samma sak på exakt samma tid, och att man inte skall ta någon som helst hänsyn till att människor är olika. Andra däremot vill utgå ifrån den enskilda individen. För, sanningen är den att vi alla är olika och att vi alla har enklare eller svårare för olika saker.

Då måste man anpassa lärandet efter individens förutsättningar.

Själv föredrar jag numera att styra över mitt eget lärande, istället för att bli påtvingad kollektivt lärande. Jag lär mig bäst när jag sitter för mig själv och läser, och kan välja litteratur efter eget huvud. Själv är jag övertygad om att vi har olika intressen och att vi därför tycker om vissa ämnen bättre än andra ämnen.

För mig är det så viktigt att själv kunna välja litteratur för att på den vägen lära mig nya saker inom mina olika ämnen. Jag läser mer än gärna litteratur på engelska inom mina ämnen eftersom det känns naturligt för mig då jag bott och gått i skola i USA i mina yngre år. Dessutom är det viktigt för mig att inte bli påtvingad litteratur som är indoktrinerande. För, alla av oss har någon form av ideologisk uppfattning och jag är inte intresserad av litteratur som förmedlar en anti-amerikansk linje eftersom det inte är förenligt med vad jag står för som människa. Jag är dessutom övertygad om att var och en lär sig bättre om det handlar om ett ämne som intresserar en.

Däremot kan jag läsa sådant som framför saklig kritik och som inte baserar sig på ideologi. För, det finns alltid kritik att framföra mot olika länder och deras system. Jag menar helt enkelt att fördomar skall hållas utanför annars blir det att den som skriver för in sitt eget bias.

Inom juridiken är det så tydligt, för där man man noga studera hur ett land uppfyller sina förpliktelser mot tex Europakonventionen och andra internationella rättsliga förpliktelser. Då fastnar man inte i de ideologiska uppfattningarna om hur något ligger till.

Samhällsvetenskap rent generellt har under lång tid haft problem med att ideologi förblindar så hela bilden inte förmedlas till studenterna vilket är oacceptabelt. Ideologisk indoktrinering skall inte förekomma i något klassrum, utan lärare och föreläsare skall hålla sin egen ideologiska uppfattning borta från klassrummet. Det hör nämligen till det självklara att vi låter studenterna bilda sig sin egen uppfattning om hur det ligger till.

Så, min rekommendation till lärare oavsett om det handlar om skolan eller den högre utbildningen är att respektera individen och att vi alla är olika och har olika lätt eller olika svårt för olika ämnen. Vissa elever lär sig bättre på egen hand än i kollektiv, och det tycker jag vi skall tillåta och acceptera. För, ingen är en exakt kopia av någon annan och detta därför att var och en av oss är unik.

Undanröjande av kampanjfinansieringslagen i USA

January 27, 2014

Under mycket lång tid så har USA haft stora problem med att enorma summor pengar spenderas i samband med valkampanjer. Därför beslutades det om och genomfördes en reform som år 2002 blev verklighet. Då fattades slutligen beslutet om 2002 Bipartisan Campaign Reform Act. Resultatet blev att max 2000 dollar fick var och en spendera på donationer till politikers valkampanjer.

Men, år 2010 så valde tyvärr Högsta Domstolen i målet Citizen`s united v Federal Election Committee att ”undanröja” regelverket för hur mycket pengar som fick spenderas på valkampanjer. Resultatet av Högsta Domstolens beslut blev att begränsningen av hur mycket pengar en organisation eller ett företag för spendera i form av donationer fick donera indirekt till någons valkampanj kom att undanröjas helt och hållet. Slutresultatet blev en framväxt av så kallade SuperPAC som kunde spendera hur mycket pengar som helst för att stödja eller besegra en kandidat (McKay.2013:100).

Min erfarenhet av att vara arbetssökande!.

January 25, 2014

Under perioden 2000-2013 så upplever jag att det blivit både känslokallt och mer opersonligt.

Tex har jobbsökarprocessen blivit mer opersonlig i form av en massa jobbdatabaser där man bara skall lämna sina ansökningar och personliga brev.

Två gånger under hela mitt jobbsökande har jag mött någon från AF, och båda gångerna fick jag ett ruskigt dåligt bemötande. Jag frågade snällt om en viktig sak, och handläggaren som jobbade på AF visade med hela handen där är dörren – försvinn. Det förvånar mig att en person som jobbar på en så stor statlig myndighet kan bemöta en annan person så bryskt och respektlöst.

Dessutom upplever jag att det blir allt mindre av feedback från arbetsgivare där jag sökt jobb. Dock har jag själv ringt några gånger därför att jag undrat vad som har hänt. Då har jag ställt ett antal frågor på ett professionellt och vänligt sätt, och fått ungefär goddag yxskaft som svar. De har tittat på mina handlingar som har kommit in och försökt se vad som har hänt i processen, men kan inte förklara någonting alls.

Sedan ser jag hur det har blivit allt svårare för personer som saknar mångårig arbetslivserfarenhet att få en ärlig chans trots aktivt och ansvarsfullt jobbsökande runt om i hela vårt land. Dvs, jag följer alla lagar och regler som gäller men får inte någon uppskattning eller någon respekt tillbaka.

Kraven på hur många års arbetslivserfarenhet man måste ha för att få jobb i Sverige blir bara längre för varje månad som går. Dessutom verkar de inte ens bry sig om min utbildningsbakgrund och kompetens. Åtminstone är det så som jag upplever det hela.

Rent generellt så upplever jag att det finns ett stort mått av fientlighet mot mig här hemma i Sverige då jag ofta bemöts med total tystnad. Ibland känns det som en form av tyst mobbning. Men, jag förstår ju att så inte är fallet utan problemet är att vi har en så hög arbetslöshet (8%) rent generellt.

Dock är jag lika glad varje gång jag kommer så långt i processen att jag blir kallad till intervju vilket skett ett antal gånger.

Men, det är inte så lätt numera då allt handlar om att tillhöra rätt innegäng och att känna rätt personer. Detta då Tanja Parkkila från Dolda Jobb brukar tala om att ungefär 92% av alla jobb tillsätts som dolda jobb, dvs via kontakter och nätverk.

Sedan upplevde jag också en stor omställning efter min studietid vid Svenska Social- och kommunalhögskolan i Helsingfors, som är en del av Helsingfors Universitet (augusti 2000). När jag återvände hem till Sverige efter denna utbildning som höll hög klass, och där det dessutom krävdes inträdesprov för att komma in så var det nästan omöjligt att få kontakt med andra svenskar här hemma i Sverige.

Eftersom det var i princip omöjligt redan då att få jobb, så sökte jag in till ämnet statsvetenskap och där fick jag rätt så bra kontakt med de andra studenterna, men det var också bara rätt så ytligt. Idag är det bara tre tidigare studiekamrater från Södertörns Högskola som jag har någon kontakt med.

Eftersom Skatteverket sedan började trakassera mig, så lämnade jag Södertörn och Södertälje, där jag då bodde. Det var en handläggare som fått en massa konstiga saker för sig och som hotade med undersökning om Folkbokföringsbrott. Att bli anklagad för något som jag inte gjort var så kränkande, och trots att jag svarade på alla deras frågor på ett korrekt sätt, så ville de ha kompletteringar tre gånger. Men, inte heller efter det var handläggaren på Skatteverket nöjd utan ringde då upp och trakasserade mig på mobilen. Först långt senare så fick jag ett brev från Riksskatteverket att jag kunde bortse ifrån allt det som den där handläggaren hade kokat ihop och att ärendet är nedlagd därför att jag inte hade gjort något fel och att de inte finns bevis för de beskyllningar som handläggaren framfört.

Jag tog i alla fall väldigt illa vid mig av att bli behandlad på det där sättet och fick problem med att somna på kvällarna. Det blev ofta många sömnlösa nätter på grund av allt det här.

För att få något annat att tänka på så började jag med juridiska studier, men även studier i Freds- och konfliktvetenskap vid Malmö Högskola. På Högskolan fungerade bra och det var inga problem att samarbeta med andra studenter. Samtidigt sökte jag jobb, men det var nej tack nästa hela tiden.

Det var först i april 2007 som jag fick mitt första uppdrag via ett bemanningsföretag med kontor i Malmö. Det var ett uppdrag som påbörjades i maj 2007 och som pågick till i augusti 2007. Då var arbetsplatsen ute på Skatteverket i Trelleborg och Lund, vilket fungerade utmärkt för min del.

Nästa jobbuppdrag kom sedan under december då jag fick ett uppdrag på en vecka ute på Kronofogdemyndighetens arkiv i Malmö. Även det fungerade utmärkt, och då hade jag turen att jobba tillsammans med samma person som var teamledare ute på Skatteverket i Lund.

Efter det var det tyst till en bit in i januari 2008, och i slutet av januari fick jag påbörja ett uppdrag som pågick i 14 dagar, och då var det ute på Skatteverket i Helsingborg, vilket fungerade utmärkt då jag arbetade tillsammans med den person som var teamledare ute på Skatteverket i Trelleborg.

Sedan var det tyst ifrån alla håll fram till i april 2008, då jag fick ett nytt uppdrag. Denna gång var uppdraget ute på Skatteverket i Stockholm, och det pågick mellan maj 2008 och juli 2008. Även denna gång fungerade utmärkt.

Men, sedan blev det tvärstopp av någon anledning. Men, jag gav aldrig upp utan kämpade på med mitt jobbsökande eftersom jag vill och tycker om att arbeta. Dessutom var jag mycket noga med mina ansökningshandlingar och att det hela tiden var en positiv ton i dessa. Jag lyfte till och med fram att jag inte har några problem att flytta till ett nytt jobb, då jag är mycket flexibel och tillmötesgående. Dessutom vill jag hellre se möjligheter än hinder. Jag tänkte som så att om jag bjuder till på ett positivt sätt så borde de bli väldigt glada. Men, det var uppenbart jag som misstog mig för ju mer jag ansträngde mig ju mer motarbetad blev jag från alla håll och kanter. Åtminstone var det så jag upplevde det. Men, med lite distans till det hela så insåg jag vad det verkligen handlade om nämligen att den globala finanskrisen att börjat rulla in över Sverige och att det påverkar givetvis svenska arbetsgivare och deras vilja att anställa nya medarbetare.

Det är först nu under perioden september till december 2013 som jag börjat hitta tillbaka till mig själv igen, och det mycket tack vare de olika FB-mingel och after work som jag varit med på här hemma i Malmö. Detta tack vare inbjudan från Nina Jansdotter som är karriärcoach, beteendevetare och författare. Hon har varit så förstående och väldigt hjälpsam vilket jag är mycket tacksam för. Dessutom är Nina Jansdotter en fantastiskt trevlig människa som de är lätt att ha med att göra. Under hösten 2013 så har jag skrivit ett par debattartiklar tillsammans med Nina Jansdotter angående näthat, då detta är ett gigantiskt problem och ett systemfel. Här har min del varit att sätta fokus på det juridiska regelverk som finns i Sverige och det som finns i det land där den sociala plattformen har sitt juridiska säte, nämligen USA. Vi har där argumenterat för de förändringar vi vill se, för att kunna få stopp på hatet, trakasserierna och de övriga kränkningar som pågår på dessa sociala plattformar.

Så, nu börjar jag se positivt på framtiden och att det säkert kommer att dyka upp nya möjligheter för mig.

Att publicera på nätet ur ett juridiskt perspektiv

January 24, 2014

Vi ser klart och tydligt en utveckling mot att alltfler är aktiva och publicerar saker i de sociala medierna. Därför behöver vi alla goda kunskaper om vilka regler som gäller, tex när vi publicerar och delar bilder. Det som avgör vilken lag som skall tillämpas är var plattformen har sitt juridiska//nationella säte. Det hittar  man lätt genom att Googla tex  Twitter, Facebok, LinkedIn, Google osv. Då får man upp en liten faktaruta vid sidan om sökresultaten där dessa uppgifter finns. 

Sverige

Här tänker jag givetvis på de upphovsrättsliga regler som finns både i Sverige, inom EU, i USA och globalt. I Sverige har vi ju sedan många år tillbaka en upphovsrättslag som säger att följande typer av verk åtnjuter skydd i upphovsrättslagen 1§:

1) skönlitteratur eller beskrivande framställning i skrift och tal

2) datorprogram

3) musikaliskt eller sceniskt verk

4) filmverk

5) fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst

6) alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller

7) verk som har kommit till uttryck på något annat sätt

(Rehncrona.2008:96)

Europeiska unionen

Redan år 2001 så kom Europaparlamentet och rådet överens om direktiv 2001/29/EG som handlar om harmoniseringen av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. Detta direktiv sätter fokus på tre huvudområden, nämligen mångfaldigande, rätten till överföring och spridningsrätten. Direktivet innebär att medlemsländerna har en skyldiget att föreskriva att följande personer ska ha ensamrätt att tillåta eller förbjuda direkt eller indirekt, tillfälligt eller permanent mångfaldigande, helt eller delvis och oavsett metod och form.

1) upphovsmän: för egna originalverk eller kopior av dem

2) utövande konstnärer: för upptagningar av deras framförande

3) fonogramframställare: för egna fonogram

4) framställarna av de första upptagningarna av filmer

5) Radio- och televisionsföretag: för upptagningar av deras utsändningar, såväl trådöverförda som luftburna, inklusive kbale- och satellitsändningar

Angående överföring så skall medlemsländerna se till att upphovsmännen ges ensamrätten att tillåta eller förbjuda varje överföring till allmänheten av deras verk.

Genom detta EU-direktiv så harmoniseras också upphovsmännens ensamrätt att tillåta eller förbjuda spridning av egna verk och kopior av dem till allmänheten.

I detta direktiv så införs dessutom ett undantag från rätten till mångfaldigande, och det handlar då om vissa tillfälliga former av mångfaldigande.

USA

I USA så finner man skyddet för upphovsrätten i U.S. Copyright law. Denna lagstiftning gäller både online och offline, och är på ungefär 400 sidor. Den är mycket detaljerad och därför ger jag en referens som ni får läsa själva (http://www.copyright.gov/title17/circ92.pdf).

Lag om ändring av strafflagen – kommunikationsfrid

January 22, 2014

Tänk så kloka och genomtänkta de är i Finland. Deras Lag om ändring av Strafflagen där man inför följande paragraf är ett mycket viktigt steg som vi kan lära oss av här i Sverige. Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013
Lag om ändring av strafflagen

1 a §
Brott mot kommunikationsfrid
Den som i syfte att störa skickar meddelanden eller ringer till någon annan upprepade gånger så att gärningen är ägnad att orsaka denne betydande störning eller olägenhet, ska för brott mot kommunikationsfrid dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Källa: http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2013/20130879

Den ratade arbetskraften är inte oduglig!

January 21, 2014

Idag har vi en situation i Sverige med mer än 400.000 arbetslösa, och lite drygt 35.000 långtidsarbetslösa i den så kallade sysselsättningsfasen.

Detta är ett enormt slöseri med humankapitalet, då det kostar samhället stora summor pengar i form av mänskligt lidande. När människor isoleras från resten av samhället därför att det har skapats en medveten stigmatisering av de arbetslösa, så leder det i sin tur till ökad psykisk ohälsa.

Problemet är uppenbart, nämligen att arbetsgivare som skall anställa nya medarbetare väljer bort arbetslösa på grund av fördomar. Det visar en undersökning som IFAU genomfört.

Vad kan vi då göra åt det här?. En sak handlar om att försöka skapa förtroende mellan arbetsgivare och arbetstagare, och det genom flera platser för personliga möten där parterna kan börja lära känna varandra som människor.

Det har nämligen visat sig att genom att umgås och lära känna varandra så försvinner ofta de fördomar man byggt upp tidigare. Detta därför att då blir man som individ medveten om att ”oj – det är inte något fel på den andra personen”. Det här beskriver Mubarak Chouhdry i sin nya bok I Love America – So Why Dont You!. Han berättar om hur uppväxten i Pakistan och att Pakistan och Indiend legat i krig medfört att han fått fördomar mot Indier. Sedan efter att han emigrerat till USA så träffade han en ung Indier där som han lärde känna och som blev hans vän. Det medförde att han blev medveten om sina fördomar och att det går att jobba bort de fördomar man bär på som individ (Chouhdry.2013:32).

Ett av de stora problemen idag är att vi har så lätt för att döma snabbt utan att först möta och lära känna den enskilda individen. Att vi dömer en människa utifrån de fördomar som vi har medvetet eller omedvetet är något som måste förändras. Möten, att umgås och att lära känna varandra som människor är något som borde bli det naturliga i en rekryteringsprocess. För, det är bara så som vi kan bilda oss en riktig och personlig uppfattning om den enskilda människan.

Att det går att komma bort från fördomar vet jag utifrån personlig erfarenhet, då jag tack vare mina föräldrars jobb träffat väldigt mycket människor med olika etniska, kulturella, nationella, och religiösa bakgrunder. Många av dessa människor har jag fortfarande kontakt med då de är så varma och generösa som människor.

Vi behöver helt enkelt komma bort från det här med att döma bara utifrån ett CV och ett personligt brev. Detta därför att det är så opersonligt idag. Utan möten och att lära känna varandra så går det heller inte att bygga relationer mellan människor. Så, det jag vill trycka på lite extra i den här artikeln är döm inte utan att först ha träffat och lärt känna människan.

Visst, jag förstår att arbetsgivarna får väldigt många ansökningar och att arbetsgivaren har full rätt att välja vem de anställer. Men, tänk också på den andra sidan dvs de som blir ”nobbade”, för vi vet

inte vad det kan få för konsekvenser i form av att individen tar väldigt illa vid sig. Det kan leda till att den enskilda individen mår dåligt och kanske börjar känna och uppleva att alla är emot mig. Det kan i sin tur medföra stora ekonomiska kostnader för samhället i form av långvarig vård för psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att personer som saknar socialt nätverk, dvs människor omkring sig känner att någon bryr sig om dem som människor. Dagens system med kontroll och övervakning gynnar inte dessa människor det minsta lilla, utan kan istället förvärra deras situation.

Mikael Drakenberg

Finsk strafflag tydligare än svensk Brottsbalk

January 21, 2014

Ett bra exempel på att finsk strafflag är tydligare än den svenska Brottsbalken kommer här nedan.

6 § (16.8.1996/626)
Brott som har begåtts av finsk medborgare

På brott som en finsk medborgare har begått utanför Finland tillämpas finsk lag. Har brottet förövats inom ett område som inte tillhör någon stat, är en förutsättning för straffbarheten att på brottet enligt finsk lag kan följa fängelse i över sex månader.

Som finsk medborgare anses den som vid gärningstidpunkten eller när rättegången inleds är finsk medborgare.

Med finsk medborgare jämställs

1) den som vid gärningstidpunkten eller när rättegången inleds är varaktigt bosatt i Finland, samt

2) den som påträffas i Finland och som när rättegången inleds är medborgare eller varaktigt bosatt i Danmark, Island, Norge eller Sverige.

7 § (16.8.1996/626)
Internationella brott

På brott som begås utanför Finland och vars straffbarhet oberoende av lagen på gärningsorten grundar sig på en internationell överenskommelse som är förpliktande för Finland eller på någon annan författning eller bestämmelse som är internationellt förpliktande för Finland (internationellt brott), tillämpas finsk lag. Närmare stadganden om tillämpningen av denna paragraf utfärdas genom förordning.

Finsk lag tillämpas oberoende av lagen på gärningsorten även på sådant kärnladdningsbrott eller sådan förberedelse till allmänfarligt brott som ägt rum utanför Finland och som skall betraktas som brott enligt fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar (FördrS 15/2001). (30.12.1998/841 år 2003)

Finsk lag tillämpas oberoende av lagen på gärningsorten även på människohandel, grov människohandel och brott enligt 34 a kap. som har begåtts utanför Finland. (9.7.2004/650)

Att Finland har skrivit in i i sin strafflag 6§, om att brott som begås av finsk medborgare utomlands omfattas av finsk lagstiftning är jättebra. Då går det att med den paragrafen som hänvisning argumentera för att om en finsk medborgare trakasserar, hotar eller kränker någon på en social plattform som befinner sig i ett annat land så gäller finsk lagstiftning och inte det andra landets lagstiftning.

Impeachment – rättsligt förfarande för att försöka avsätta USA:s President

January 20, 2014

Impeachment är ett rättsligt förfarande för att försöka avsätta Presidenten i USA.

Den lagstiftande församlingen kan avsätta Presidenten tex om Presidenten gör sig skyldig till landsföräderi, mutbrott och andra mycket allvarliga brott, och så kallade misdemeanors.

Det är Representanthuset som har ansvar för själva Impeachmentprocessen, dvs att presentera själva anklagelsen mot Presidenten. Efter det så tar Senaten över ansvaret för att ställa Presidenten inför rätta. Det krävs 2/3 majoritet för att Impeachment skall gå igenom. Att man har en sådan här ordning för själva processen är därför att man vill förhindra plötsliga och politiskt motiverade försök att avsätta Presidenten. Två gänger i USA:s historia så har de försökt med Impeachment, men båda gångerna misslyckades de att gå hela vägen. Det var Andrew Jackson år 1866 och Bill Clinton år 1999 (McKay.2013:50).

Att “mäta” fattigdom

January 20, 2014

Under år 2013 uppstod det ett gräl mellan höger och vänster om barnfattigdom.

Därför vill jag passa på att lyfta fram det här med att ”mäta” fattigdom.

David McKay har i en ny bok med titeln American Politics and society (2013) lyft fram att ”Poverty is a relative concept and it is extraordinarily hard to measure accurately” (McKay.2013:29).

Det handlar alltså om att fattigdom är ett relativt koncept och att det är extremt svårt att ”mäta” på ett tillförlitligt sätt.