Om källor / referenser

Om källor / referenser

Beroende på vilken typ av texter du skriver så är det viktigt att ha koll på källorna. Det handlar i grund och botten om din egen trovärdighet. Det finns lite olika system för hur källor skrivs ut, vilket lärs ut till alla studenter på de akademiska utbildningarna. Det är ju skillnad på om det är en debattartikel i en dagstidning, eller en akademisk uppsats, eller om det är en akademisk artikel till en känd tidskrift. Då krävs det också att författaren klarar av att tillämpa de källkritiska kriterierna. Numera finns det också vägledning att få i samband med användningen av elektroniska källor. En sådan källa är  Källkritik för Internet skriven av Torsten Thurén. 

Vissa föredrar att använda fotnoter, medan andra väljer att skriva källan inom parentes med namn, årtal och sida. Det viktigaste är att författaren/skribenten är konsekvent och håller sig till en metod hela vägen igenom sin text.

Den som skriver en text bör alltid kunna visa upp källor som åberopas, och inte bara komma med forskning visar på att. För, då har författaren eller skribenten inte hänvisat till vem det är som står bakom den forskningen enligt de regler som finns för hur referering skall gå till.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: