Livet innehåller så många möjligheter

Jag återvände till Sverige i juni 2000 efter min akademiska utbildning i Finland. I Finland kände jag mig välkommen från första dagen. Där kändes det nästan som att vara tillbaka i USA. Dvs, där fanns en mer öppen och tolerant attityd och det vara samma typ av shoppingcenter som i USA där allt finns under ett tak. Sedan var det lätt att få kontakt med andra studenter på universitetet i Helsingfors, då mina studiekamrater där var finlandsvenskar. Ett fåtal undantag fanns, tex en som är kanadensare, en som är finsk/schweizare, och en som är finsk/italienare. Sedan fanns det också ett antal andra studenter ifrån Sverige som jag hade mycket kontakt med. Det jag lärde mig under studietiden i Finland där jag studerade på Förvaltningsprogrammet, var att Finland är helt annorlunda jämfört med Sverige och det gäller särskilt utrikespolitiken. Detta då Finland har en helt annan historia än Sverige och erfarenheter av att ha Sovjetunionen /Ryssland som granne. Finland fick helt enkelt vara väldigt försiktiga och ta hänsyn till Sovjet, och de har även erfarenhet av ett hårt vinterkrig. Det finska vinterkriget kände jag till sedan tidigare eftersom min farfars syster varit sjuksköterska hos de finska styrkorna under det finska vinterkriget. Men, numera ser det annorlunda ut även om man fortfarande talar om att inte stöta sig med Ryssland. I Sverige har vi inte någon sådan historia i vårt bagage, vilket gör att vi inte delar historia med Finland.

Att jag flyttade till Finland efter gymnasiet här hemma i Sverige var för att jag hade kört fast här hemma i Sverige och behövde en förändring för att komma vidare med mitt liv.

När jag sedan återvände till Sverige så kände jag verkligen hur svårt det var att komma in i det svenska samhället och på arbetsmarknaden. Jag bosatte mig nämligen utanför Stockholm och så här i efterhand så kan jag konstatera att det var helt fel. För, de är inte särskilt vänligt sinnade till personer som inte är födda och uppvuxna i Stockholm. Jag märkte från dag ett att det var mycket svårt att få någon kontakt med människor där, och arbetsmarknaden var svår redan då. Trots att jag sökte jobb så var det fullt med nej tack svar, men jag gav inte upp utan valde då att satsa på studier får att på den vägen få kontakt med människor, men även för att lära mig nya saker.

Så, jag läste in en statsvetenskaplig utbildning vid Södertörns Högskola då jag gillar mångkulturella miljöer. Detta då jag bott och gått i skola i USA när jag var barn. Bland annat har jag bott och gått i skola i Madison (Wisconsin) och La Jolla (California). Mångfald och internationalisering har alltid varit viktigt för mig, och jag läser väldigt mycket litteratur som berör vår värld ur flera olika perspektiv.

Samtidigt med min statsvetenskapliga utbildning så sökte jag aktivt efter jobb inom både offentlig och privat sektor. Det blev ett antal intervjuer, men tyvärr gick jag aldrig vidare till slutomgåengen. Men, jag lärde mig alltid något nytt vid varje intervju, så det var aldrig bortkastat.

Mitt första jobb eller snarare uppdrag fick jag i april 2007, och det påbörjades i maj 2007. Det var ett enklare jobb ute på Skatteverket i Trelleborg. Efter en månad fick jag byta kontor till Skatteverkets kontor i Lund. Det passade mig bra eftersom jag då bodde i Lund. Det var ett jobb av administrativ karaktär där jag ingick i ett team som hade ansvar för registrering och verifiering av skattedeklarationer.

Jag gillar verkligen att jobba i team och båda teamledarna har jag fortfarande god kontakt med, men ingen av dem jobbar kvar inom bemanningsföretaget som hade ansvar för det här uppdraget.

Efter uppdraget som varade i 4 månader så blev jag arbetslös igen. Men, jag gav aldrig upp utan fortsatte att aktivt och ansvarsfullt söka jobb inom både offentlig och privat sektor runt om i vårt avlånga land. Detta då jag både kan och vill jobba. Det handlar inte bara om pengarna utan det handlar lika mycket om gemenskapen på arbetsplatsen. Hela tiden var jag noga med att lyfta fram mina färdigheter och vad jag kan tillföra potentiella arbetsgivare, och att jag inte har några problem att flytta till jobb.

Nästa uppdrag kom i december 2007 och varade fjorton dagar då jag fick hoppa in för en annan person som var hemma med sjukt barn. Denna gång var uppdraget ute på Kronofogdemyndigheten i Malmö. Att jag fick detta korta uppdrag var därför att den som var teamchef i samband med mitt uppdrag i Lund hade talat väl om mig. Inte så konstigt eftersom hans dåvarande festmo (numera hustru) är en gammal skolkamrat till mig från tiden på högstadiet i Lund.

Efter detta så blev jag arbetslös igen, men fortsatte aktivt och ansvarsfullt med att söka olika jobb och uppdrag inom offentlig och privat sektor runt om i vårt avlånga land. Nästa uppdrag för mig blev under slutet av januari till början av februari 2008. Då var jobbet ute på Skatteverkets kontor i Helsingborg. Där handlade jobbet om att registrera och verifiera underlag till skattedeklarationen 2008. Även detta var teamarbete. Då jobbade jag tillsammans med Ulrika som var min teamchef ute på Skatteverkets kontor i Trelleborg. Så, även här valde de mig därför att någon talade väl om mig.

Efter detta korta uppdrag blev jag arbetslös igen, men envis som jag är så gav jag aldrig upp utan fortsatte att söka jobb inom både offentlig och privat sektor runt om i vårt avlånga land. Nästa uppdrag blev i april månad år 2008. Uppdraget påbörjades i början av maj 2008 ute på Skatteverkets kontor i Stockholm, och även denna gång handlade om att registrera och verifiera skattedeklarationer. Då hade vi ett mycket stort team eftersom vi hade ansvar för hela Stockholm, och vi hade då ett mångkulturellt team, vilket passade mig utmärkt. Då vi jobbade på som bara tusan så blev vi färdiga i början av juli månad.

Efter detta så blev jag arbetslös igen, men återigen så fortsatte jag aktivt och ansvarsfullt med mitt jobbsökande runt om i vårt avlånga land, och ett fåtal intervjuer blev det på lite olika ställen tex Rikspolisstyrelsen, och Lunds Universitet.

För att inte bli sittande ensam hemma så påbörjade jag nya studier och denna gång så valde jag att fokusera på ämnet juridik. Detta därför att juridikens sätt att arbeta med stöd av förarbeten, lagar, förordningar, direktiv och domar från olika domstolar passar mig väldigt bra. Det är mer praktiskt än teoretiskt vilket är mer i linje med vad jag är intresserad av.

Inom juridiken valde jag offentligrätt eftersom jag tidigare gått en kurs i förvaltningsrätt, och där hade det gått riktigt bra. Jag kände helt enkelt det här är jag ju riktigt bra på!.

I samband med mina juridikstudier så fortsatte jag med att aktivt och ansvarsfullt söka jobb inom både offentlig och privat sektor runt om i vårt avlånga land därför att jag både kan och vill jobba. Dessutom är jag övertygad om att jag har väldigt mycket att tillföra arbetsmarknaden med mina breda kunskaper.

Eftersom det gick väldigt bra med juridikstudierna, så bestämde jag mig för att gå vidare inom juridiken och denna gång ville jag få en internationell profil på det hela så då sökte jag mig till Folkrätt/Internationell Humanitär rätt på Försvarshögskolan.

Där trivdes jag väldigt bra då det är en liten organisation och korta kommunikationsvägar. Detta rättsområde har jag sedan valt att fördjupa mig inom då jag sökte mig till en kurs i Malmö som har beteckningen Internationell fred och säkerhet – Folkrätt och internationell politik.

När jag väl flyttade hem till Skåne igen så fick jag fort nya kontakter och vänner, då jag blev inbjuden till olika evenemang i form av mingel, lunchmingel och after work. Detta då jag via Facebook fått kontakt med sveriges ledande expert på sociala medier, nämligen Nina Jansdotter. Att komma ut och träffa nya människor från andra bakgrunder och med andra livserfarenheter var precis vad jag behövde. Det var så lätt att på det här sättet knyta nya kontakter och vänskapsband.

Så, jag har byggt upp ett nätverk i de sociala medierna, och då i första hand på Facebook. Flera har jag träffat i verkligheten på våra mingel och det har varit jätteskönt för mig. Då har jag kunnat se att jag inte är så ensam. Jag älskar att möta och lära känna nya människor både online och offline. För, det finns så mycket att lära sig av andra männisor och då växer jag också som människa.

Sedan började jag intressera mig för juridiken kopplad till sociala medier, då jag såg vad hon och hennes vänner drabbades av i form av en galen stalker som trakasserade dem. Så, jag började läsä in mig på detta rättsområde som internationellt kallas för social media law. Efter att läst flera böcker på ämnet men även läst olika artiklar så förstod jag genast var problemet finns. Det handlar helt enkelt om att sociala medier ofta baseras på USA:s terrritorium vilket gör att det är amerikanska lagar och den amerikanska konstitutionen som gäller, och inte svenska lagar. Dessutom finns det en lag som heter Communication Decency Act , och den innehåller något som benämns section 230 där lagstiftarna gett immunitet till de som äger dessa sociala plattformar typ Facebook, Twitter, Instagram osv. Dvs, de är inte ansvariga för vad som publiceras där och det gäller även om det är olagligt eller kränkande material. Det är därför som Nina och andra vänner har svårt att få Facebook att ta bort kränkande och olagligt material som en galen stalker envisas med att lägga upp på deras sidor för att kränka och förnedra dem.

Nyligen har jag läst mig till att EU har infört liknande regler som USA för att ge inte bara ägare till sociala plattformar utan även Internetoperatörer immunitet. Dvs, inte heller de kan hållas ansvariga för vad användarna publicerar även om det är olagligt eller kränkande material.

Så, jag har blivit något av en rådgivare till Ninas team när det gäller det juridiska läget kopplat till sociala medier. Det är något jag gör helt ideellt därför att jag älskar att hjälpa människor och att svara på frågor. Detta för att försöka lösa problem som uppstår. Dessutom älskar jag att vara del av ett team och bidra på ett konstruktivt sätt.

Så oavsett hur många hårda smällar jag går på i livet så lägger jag mig aldrig ner och ger upp. Allt handlar om att resa sig upp och gå vidare framåt med livet för det finns alltid nya möjligheter någonstans på jorden!.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: