Att försöka förstå verkligheten och vår omvärld!.

Att försöka förstå verkligheten

För att kunna förstå den värld vi nu lever i så måste vi ta ett eller flera steg tillbaka i tiden. Det handlar i grund och botten om samhällsförändringar både i Sverige och i vår omvärld.

En stor förändring var när vi gick från industrisamhället till det post-industriella samhället. Industrialiseringen kom att bli en av de faktorer som formade vårt samhälle. Då industrisamhället krävde tillgång till arbetskraft i större skala.

Det post-industriella samhället där industrin inte längre väger lika tungt har medfört att många arbetsuppgifter som tidigare sköttes av individer, sköts nu istället av datorer och robotar.

En forskare som kommit att bli mycket känd inom det här området är den tyska sociologen Ferdinand Tönnies. Han kom att beskriva skillnaden mellan Gemeinschaft och Gesellschaft.

I samband med industrialiseringen så kom samhällets struktur att förändras, och då i termer av ekonomisk klassindelning och tydliga sociala hierarkier. Detta var något som kom att påminna om traditionella samhällen där status kopplas till ägande av mark. Resultatet blev därmed att socialklass kom att bli ett sätt att organisera samhället.

Men, i samband med framväxten av det post-industriella samhället så kom den traditionella arbetarklassen att minska, och fram växte istället något som kom att kallas för tvåtredjedels samhället. Det innebar att två tredjedelar  kom att bli rätt så rika, medan en tredjedel kom att klassificeras som att tillhöra underklassen. Underklassen kom inte att kännetecknas utifrån fattigdom utan det kom istället att handla om social exkludering, vilket innebar hinder för dessa att aktivt kunna deltaga på ett konstruktivt sätt inom ekonomin och samhället i sin helhet (Heywood.2013:154-154).

Något som kom att känneteckna post-industrialismen är vikten av kunskap och information. Fokus kom att ligga på intellektuellt kapital snarare än materiellt kapital.

Som en del av denna stora förändring har vi kunnat skåda den tredje moderna informationsrevolutionen och framväxt av nya medier. Här har utvecklingen av Internet spelat en mycket stor roll. Numera talar vi i termer av web 2.0 och då har vi gått in i en connectkultur.  Samhället har därmed gått ifrån det gamla traditionella samhället till ett informationssamhälle där ekonomin har blivit en kunskapsekonomi (Heywood.2013:154-155).

Under de senaste 10-15 åren så har ett nytt begrepp kommit att växa fram tack vare forskaren Manuell Castells, nämligen nätverkssamhället. Castells beskriver hur företag numera fungerar som nätverksföretag (Heywood.2013:157).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: