Om staten och globaliseringen

Staten och globaliseringen

I den fjärde och uppdaterade upplagan av den numera mycket välkända boken Politics så skriver Andrew Heywood om staten och globaliseringen. Där resonerar han bland annat som så att globaliseringens snabba utveckling har medfört en debatt, men även många olika diskussioner om makten och vilken roll staten spelar.

Tre olika positioner har kommit att etableras inom denna debatt, nämligen de som företräder en post-suverän linje vilket innebär att statens roll som en meningsfull aktör håller på att minska. Makten flyttas från staten till olika globala marknadsplatser men ven till transnationella företag.

Den mest extrema versionen av detta förhållningssätt hittar vi idag hos de så kallade hyperglobalisterna och de anser att staten helt och hållet har blivit onödig och inte har någon roll att spela.

Andra däremot förnekar att globaliseringen har förändrat hur världspolitiken fungerar, och de menar att stater fortfarande är att beteckna som suveräna, och att staten fortfarande styr över det som sker inom sitt territorium. Enligt de som resonerar så här så är staten och globaliseringen inte två helt separata delar, utan globaliseringen är något som skapats av stater för att representera staternas intressen.

Den tredje positionen erkänner att globaliseringen har medfört kvalitativa förändringar av statens roll, däribland hur suveräniteten fungerar i praktiken. Det handlar helt enkelt om att globaliseringen har förändrat statens roll istället för att staten enligt andra inte längre spelar någon roll.

Centralt för globaliseringen, och då i första hand den ekonomiska globaliseringen är framväxten av vad som kan benämnas som supraterritoriality vilket innebär en process där den ekonomiska aktiviteten i allt ökande grad äger rum i en gränslös värld. Det syns tydligt då kapital kan flyttas över världen genom ett fåtal knapptryckningar på datorn, och därmed kan man förstå det som att det är något som sker omgående. Således kan det vara svårt för stater att hålla kvar vid en ekonomisk suveränitet inom en globaliserad ekonomi.

Den hårda globala konkurrensen har också satt press på att utveckla ett mer effektivt och ansvarsfullt sätt att utveckla offentlig policy och att leverera offentlig service (Heywood.2013:72-73).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: