Passing off – ett immaterialrättsligt skydd på nätet

Kevin M. Rogers har skrivit boken The Internet And The Law och där lyfter han fram att passing off  handlar om att ett företag olovligen säljer sina varor genom att använda ett kännetecken som tillhör något annat företag eller som kan förväxlas med ett annat känt företag.

Ett företag som har fått ett passing off claim åtnjuter ett skydd av namn, logotype, material, marknadsföringstema och alla andra delar  av företagets get-up som särskiljer ens varor från de andra (Rogers.2011:11)

Vi kan likna det vid varumärkesintrång som vi kallar det för i svensk immaterialrätt. Det finns ett antal sådana här fall som författaren redogör för i boken, tex Phones4U Limited v Phones4U.co.uk Internet Limited.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: