Networked world and Danger

In the new book Global Politics – A New Introduction , Michael Dillon has a chapter called What makes the world dangerous?. There he argues that “For in a networked world of danger everyone and everything is potentially dangerous and potentially therefore also the enemy. Distinguishing friend from enemy becomes a permanent full time occupation and it is moreover conducted within radical uncertainty of detecting who is a friend and who is a foe. Who looks to be friendly now, and who may turn into an enemy at som future date” (Dillon.2014:527)

Detta är också något som skulle kunna tillämpas i de sociala medierna, därför att säkerheten är så pass dålig. Så, vem som helst som inte har en tydlig och äkta profil är därför potentiellt att se som farlig, och kan därmed utgöra en fiende. Att urskilja vem som är vän och vem som är fiende är enligt Michael Dillon en heltidssysselsättning. Den som i dagsläget ser ut som en vän kan om det vill sig illa på sikt visa sig vara en fiende. Därför måste man hela tiden vara på sin vakt när man är aktiv i de sociala medierna.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: