Att förstå olika konflikter runt om i världen

I den nya boken Global Politics – A New Introduction så finns det ett spännande kapitel med titeln

“Can we move beyond conflict?”.

Där ställer forskaren och författaren Roland Bleiker frågan Hur kan vi förstå konflikter? Hans svar på den frågan är:

Each conflict is situated in a unique political, social and historical setting. The nature of a conflict can only be understood in the context of its unique environment. No general theory can ever do justice to these complexities. Violence and hatred do not appear without a reason. They emerge as a result of specific grievances and historical struggles. As a result there are no ready-made solutions that can restore order and stability” (Bleiker.2014:565)

Han menar helt enkelt att varje enskild konflikt äger rum i ett politiskt, socialt och historiskt sammanhang. Konflikten kan därför bara förstås utifrån den unika miljö där den utspelar sig, och inga generella teorier kan någonsin ge någon rättvis bild av komplexiteten. Våld och hat inträffar aldrig utan att det finns en bakomliggande orsak. Det handlar omf ta om specifika oförätter och historiska motsättningar. Således finns det inga enkla och färdiga lösningar för att återställa ordning och stabilitet efter en konflikt eller en väpnad konflikt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: