Polisverksamhet och brottsbekämpning på nätet!

I den nya boken Policing Cyber Hate, Cyber Threats and Cyber Terrorism så skriver Brian Blakemore om just cyberpolicing, dvs att bedriva polisverksamhet och brottsbekämpning på nätet.

Han påpekar redan tidigt att General Noble, som är chef för Interpol´s informationssäkerhet har uttryckt att  cyberbrottslighet kanske är en av de farligaste kriminella hoten någonsin.

Dessutom framkommer det att Storbritanniens regering blivit på det klara med att forskning och teknologi har kommit att exloateras av terrorister, och att även polisen måste använda samma verktyg för att bedriva kontraterrorism, och för att bekämpa terroristpropaganda, men även för att frustrera och avskräcka ifrån nya terroristaktiviteter.

I boken lyfts det också fram att eftersom det här berör så många olika länder så har det visat sig vara mycket svårt att komma överens om en gemensam strategi som skulle fungera effektivt på global nivå.  Det nämns också att det borde vara en grundläggande prioritering inte bara för regeringar men även för internetproviders och enskilda användare att agera individuellt och gemensamt mot cyberbrottslighet, och då särskilt mot cyberterrorism.

Det har visat sig finnas problem med jurisdiktionen både mellan myndigheter inom samma territorium och mellan olika nationer som har skapat hinder att utreda cyberbrottslighet. Det har tex varit svårt att operera över gränser därför att länder håller stenhårt på sin suveränitet. Därför har man inte kunnat komma så långt som ens en meter in på den andras område i jakten på brottslingar.  Nationella regeringar har förklarat att det finns ett behov av att ta bort murarna oc,h att istället samarbeta mer mellan stater. I praktiken har detta dock mött på motstånd då utredningar kan bromsas i månader medan de rättsvårdande myndigheternas agenter möter på motstånd när det gäller att finna metoder som är förenliga med det egna landets lagar.  Det är inte bara vanlig brottsbekämpning som möter på de här hindren utan även de som jobbar med att bekämpa cyberbrottslighet.

Det finns de som menar att detta skulle man kunna lösa genom att använda sig av ett partnerskap mellan det offentliga och det privata. Detta genom att det privata organisationerna skulle finansiera övervakningen av Internet och analysen av primärdata relaterat till Cyberbrottslighet, och det offentliga skulle finansiera arrestering och åtal av cyberbrottslingar och cyberterrorister.

Detta är dock inte på plats ännu. Fler menar dock att för att polisverksamhet och brottsbekämpning på nätet skall fungera så behövs det ett flexibelt ramverk/regelverk (Blakemore.2012:12-13).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: