Om Cyberhot

Sitter och läser den mycket viktiga boken Policing Cyber Hate, Cyber Threats and Cyber Terrorism.

Angående cyberhot så nämner författarna att i en global värld där system baserade på nätverk blir allt vanligare så finns det en oro för utsatthet när det gäller den kritiska infrastrukturen.

Redan år 2010 så var det en het debatt i The House of Lords (överhuset) angående cyberhot. Lord Reid lyfte då fram att cyberhot spelar en avgörande roll i samband med den teknologiska utvecklingen i Storbritannien. Han resonerar som så att Storbritannien precis som många andra utvecklade länder riskerar att utsättas för allvarliga cyberhot som riktas mot landets kritiska infrastruktur, vilket kan slå hårt mot säkerhetssystemen.

I Storbritannien så har de en central myndighet som är ansvarig för att hantera den här problematiken, nämligen Government Communications Head Quarters (GCHQ).

De hot som Storbritannien riskerar att drabbas av enligt denna myndighet är tex så kallade worms som riskerar att slå ut de elektroniska systemen. Ett exempel på detta är att hackers kan slå ut belysningen och andra elektroniska system på de större flygplatserna genom att använda sig av en worm eller ett virus. Andra typer av hot som nämns är skadlig e-post som sänds till regeringens olika datorer och de nätverk som finns där. Andra tekniker som det varnas för är online theft , olika typer av hot från hackers, men även vissa generiska risker på grund av den snabba utvecklingen av Internet. Iain Lobban som är chef för (GCHQ) lyfter också fram att hoten nu utvecklats på ett komplext sätt som medför mycket större osäkerhet, vilket kan leda till terroristhot (Awan.2012:22)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: