Det svenska domstolssystemet

Det svenska domstolssystemet är uppdelat i Allmänna Domstolar och specialdomstolar.

Till de allmänna domstolarna räknas tingsrätten, hovrätten och högsta domstolen. I Sverige finns 53 tingsrätter och 6 hovrätter.

Till specialdomstolarna kan vi räkna miljödomstolen, sjörättsdomstolen , fastighetsdomstolen, marknadsdomstolen och arbetsdomstolen.

Bland specialdomstolarna finns också Patentbesvärsrätten som är en form av överinstans i ärenden om immaterialrätt.

Förutom detta så har vi också något som benämns förvaltningsdomstolar, och dessa hanterar mål som handlar om ärenden där individen står mot en myndighet. Hösta instans inom det förvaltningsrättsliga området är Högsta Förvaltningsdomstolen.

Dessutom så finns det i Sverige 23 länsrätter och 4 kammarrätter.

För att få sin sak prövad i Högsta Domstolen eller Högsta Förvaltningsdomstolen så krävs det att man ansöker om prövningstillstånd. (Nilsson.2008:33)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: