Om Internet och yttrandefriheten!

Hej,

I den rykande färska boken Kommunikationsrätt I det elektroniska medielandskapet så påpekas uttryckligen att “Det praktiskt viktiga sätt att meddela sig genom som internet innebär, tex genom hemsidor, bloggar etc, faller normalt utanför yttrandefrihetsgrundlagens formella tillämpningsområde, om man inte skaffar utgivningsbevis och utformar sin verksamhet på ett visst sätt (1 kap 9§ YGL). (Olsen et al.2013:42)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: